Beroep voorman of voorvrouw schoonmaak

Op zoek naar informatie over een specifiek beroep? De 123test beroepengids is een lijst van de meest voorkomende en actuele beroepen in Nederland. Je vindt op deze pagina alles over het beroep voorman of voorvrouw schoonmaak. Voor de volledige lijst kijk je op Beroepengids.

 • Voorman of voorvrouw schoonmaak
Een voorman of voorvrouw schoonmaak houdt toezicht op werkzaamheden van schoonmaakpersoneel in hotels, ziekenhuizen, kantoren en andere gebouwen of instellingen.

Taken

 • Houdt toezicht op en coördineert de werkzaamheden van het schoonmaakpersoneel, maakt werkroosters voor het personeel en delegeert taken.
 • Geeft instructies aan het personeel over het werkbeleid en procedures en over het gebruik en onderhoud van de apparatuur.
 • Werft en traint werknemers en geeft aanbevelingen voor promoties, overplaatsingen of ontslag.
 • Inspecteert en evalueert de voorzieningen om de benodigde reinigingswerkzaamheden te bepalen.
 • Controleert reinigingsapparatuur (bijv. stofzuigers, hogedruk reinigers) om het functioneren vast te stellen en regelt onderhoud en reparaties van apparatuur.
 • Kiest de meest geschikte reinigingsmiddelen voor verschillende typen meubels, vloerbedekkingen en oppervlakten.
 • Controleert het uitgevoerde werk om te verzekeren dat het aan de (contract)eisen voldoet.
 • Onderzoekt klachten over de dienstverlening en apparatuur en neemt corrigerende maatregelen.
 • Overlegt met andere afdelingen om te bevorderen dat de diensten op een efficiënte en stipte manier uitgevoerd worden.
 • Inventariseert voorraden om ervoor te zorgen dat deze toereikend zijn en bestelt benodigdheden.
 • Maakt en controleert budgetten, maakt kostenramingen en houdt de financiële administratie bij.
 • Draagt zorg dat de relevante hygiënische, technische, arbo- en veiligheidsstandaarden in acht worden genomen.

Past het beroep voorman of voorvrouw schoonmaak bij jou?

Wil je weten of het beroep voorman of voorvrouw schoonmaak bij je past? Doe dan de professionele beroepskeuzetest die ook wordt gebruikt door loopbaanadviseurs. In de rapportage van de professionele beroepskeuzetest kun je zien of je over de juiste persoonlijkheidskenmerken beschikt voor het beroep voorman of voorvrouw schoonmaak. Ook kun je zien welke andere beroepen bij je persoonlijkheid passen. Voor deze professionele beroepskeuzetest wordt wel een vergoeding gevraagd.

Terug naar de beroepenlijst.