Beroep voertuigontwerper

Voertuigontwerper: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Esthetiek

  Set beginselen op basis waarvan iets aantrekkelijk en prachtig is.

 • Mechanica van motorvoertuigen

  De interactie van krachten en het effect op motorvoertuigen zoals auto’s, bussen, invalidenwagens en andere gemotoriseerde voertuigen. 

 • Mechanica

  Theoretische en praktische toepassingen van de wetenschap die de actie van verplaatsingen en krachten op de fysieke lichamen bestudeert voor de ontwikkeling van machines en mechanische werktuigen.

 • Natuurkunde

  De natuurwetenschap wat betreft de studie van materiaal, beweging, energie, krachten en aanverwante begrippen.

 • Productieproces voor voertuigen

  Reeks stappen die worden genomen om een auto of een ander motorvoertuig te produceren, zoals het ontwerp, het assembleren van het chassis en de carrosserie, het verfproces, het assembleren van de binneninrichting en de kwaliteitscontrole.

 • Wiskunde

  Wiskunde is de studie van onder meer grootheden, structuur, ruimte en verandering. Daarbij worden patronen beschreven en op basis daarvan nieuwe hypothesen geformuleerd. Wiskundigen proberen de juistheid of onjuistheid van deze hypothesen aan te tonen. Er zijn vele takken van wiskunde, waarvan sommige op grote schaal worden gebruikt voor praktische toepassingen.

 • Technische beginselen

  Technische aspecten, waaronder functionaliteit, reproduceerbaarheid en kosten in verband met het ontwerp en de wijze waarop zij worden toegepast bij de uitvoering van technische projecten.

 • Engineeringprocessen

  De systematische aanpak van de ontwikkeling en het onderhoud van technische systemen.

 • Materiaalmechanica

  Het gedrag van vaste voorwerpen bij blootstelling aan belastingen en spanningen, alsmede de wijze van berekenen van deze belastingen en spanningen.

Vaardigheden

 • Technische tekeningen lezen

  De technische tekeningen van een product lezen die door de ingenieur gemaakt werden om verbeteringen voor te stellen, modellen van het product te maken of het te bedienen.

 • Ontwerpschetsen tekenen

  Creëren van ruwe foto's om te helpen bij het creëren en communiceren van ontwerpconcepten.

 • Analytische wiskundige berekeningen uitvoeren

  Wiskundige methoden toepassen en gebruik maken van de berekeningstechnologieën om analyses uit te voeren en oplossingen voor specifieke problemen te bedenken.

 • Een computer gebruiken

  Gebruiken van computerapparatuur of digitale apparaten om de kwaliteitscontrole, het gegevensbeheer en de communicatie te vergemakkelijken. De instructies van een computerprogramma volgen, computerbestanden of documenten aanmaken.

 • Overleggen met ingenieurs

  Samenwerken met ingenieurs om een gemeenschappelijk begrip te garanderen en productontwerp, -ontwikkeling en -verbeteringen te bespreken.

Optionele kennis en vaardigheden

technologietrends volgen stressanalyserapporten schrijven fysieke stresstests op modellen uitvoeren prestatietests uitvoeren 3d-printproces marktonderzoek uitvoeren technische ontwerpen aanpassen verdedigingssysteem prototypes ontwerpen tijdschatting maken voor werkzaamheden simulatie van natuurlijke omstandigheden cadd-software virtueel model van een product maken handmatige ontwerptechnieken handmatige ontwerptechnieken gebruiken bedrijfskosten beoordelen technische principes onderzoeken cadd-software gebruiken productieprocessen analyseren voor verbetering fysiek model van een product bouwen cad-software grond- en hulpstoffen beheren stressbestendigheid van producten analyseren ergonomie cad-software gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep voertuigontwerper behoort tot de beroepsgroep Grafisch vormgevers en productontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246000  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202410000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB