Beroep voedselproductieplanner

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Voedingsmiddelenwetgeving
 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Statistiek

Vaardigheden

 • Productieplannen communiceren
 • Productieworkflow verbeteren
 • Productiviteitsdoelstellingen halen
 • Begrotingscontrole uitvoeren
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Beheer van grondstoffen ondersteunen
 • Achterstanden beheren
 • Instructies aan medewerkers geven
 • Zorgen voor kostenefficiëntie in de voedselproductie
 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector
 • Opslag van ingrediënten volgen
 • Knelpunten opsporen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Voedselproductieplannen opstellen
 • Regulier onderhoud van machines programmeren
 • Productieplannen uitsplitsen
 • Statistische methoden bij procescontrole toepassen
 • Kortetermijndoelstellingen implementeren
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden
 • Productieprocessen analyseren voor verbetering
 • Productieniveaus aanpassen

Optionele kennis en vaardigheden

een computer gebruiken omgaan met managers schriftelijke verslagen inzake werk analyseren procesoptimalisering leiden geschreven inhoud aanbieden productiewerkzaamheden voor levensmiddelenfabrieken plannen vreemde talen gebruiken voor internationale handel voorraad van voedsellaboratoria bijhouden nieuw personeel in dienst nemen werkgerelateerde verslagen schrijven op de hoogte blijven van regelgeving zelforganisatie plannen normen voor voedselveiligheid betrouwbaar handelen omgaan met collega’s wetenschappelijke methoden toepassen ergonomie van de werkplek beoordelen op het gemak zijn in onveilige omgevingen routineverslagen schrijven