Beroep voedselproductieplanner

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Statistiek
 • Voedingsmiddelenwetgeving

Vaardigheden

 • Instructies aan medewerkers geven
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Kortetermijndoelstellingen implementeren
 • Productieniveaus aanpassen
 • Productieprocessen analyseren voor verbetering
 • Achterstanden beheren
 • Regulier onderhoud van machines programmeren
 • Statistische methoden bij procescontrole toepassen
 • Beheer van grondstoffen ondersteunen
 • Knelpunten opsporen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Begrotingscontrole uitvoeren
 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden
 • Opslag van ingrediënten volgen
 • Productieplannen uitsplitsen
 • Productieworkflow verbeteren
 • Productiviteitsdoelstellingen halen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Zorgen voor kostenefficiëntie in de voedselproductie
 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector
 • Voedselproductieplannen opstellen
 • Productieplannen communiceren

Optionele kennis en vaardigheden

zelforganisatie plannen routineverslagen schrijven ergonomie van de werkplek beoordelen vreemde talen gebruiken voor internationale handel een computer gebruiken schriftelijke verslagen inzake werk analyseren productiewerkzaamheden voor levensmiddelenfabrieken plannen op het gemak zijn in onveilige omgevingen normen voor voedselveiligheid nieuw personeel in dienst nemen omgaan met collega’s wetenschappelijke methoden toepassen betrouwbaar handelen omgaan met managers procesoptimalisering leiden op de hoogte blijven van regelgeving voorraad van voedsellaboratoria bijhouden geschreven inhoud aanbieden werkgerelateerde verslagen schrijven