Beroep voedselproductieplanner

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Voedselproductieplanner: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Voedingsmiddelenwetgeving

  Wetgeving met betrekking tot de levensmiddelen- en diervoederindustrie, omvattende de productie van levensmiddelen, hygiëne, veiligheid, grondstoffen, additieven, ggo’s, etikettering, milieu- en handelsregelgeving.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

Vaardigheden

 • Productieplannen communiceren

  Aan alle niveaus productieplannen communiceren op een wijze dat de doelstellingen, processen en vereisten duidelijk zijn. Ervoor zorgen dat informatie wordt doorgegeven aan alle personen die bij het proces betrokken zijn, aangenomen dat zij verantwoordelijk zijn voor het algehele succes.

 • Productieworkflow verbeteren

  De productieworkflow verbeteren door het analyseren en ontwikkelen van logistieke plannen die van invloed zijn op de productie en de distributie.

 • Productiviteitsdoelstellingen halen

  Methoden bedenken om een verbetering van de productiviteit te bepalen en de te bereiken doelstellingen en de benodigde tijd en middelen aan te passen.

 • Beheersing van uitgaven

  Een doeltreffende kostenbewaking uitvoeren en handhaven met aandacht voor efficiëntie, verspilling, overuren en personeel. Excessen evalueren en streven naar efficiëntie en productiviteit.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Beheer van grondstoffen ondersteunen

  Het beheer van de door de afdeling voor de productie vereiste grondstoffen en installaties ondersteunen. Toezicht houden op de behoeften aan materiaal en informeren wanneer de voorraden weer bijbesteld moeten worden.

 • Achterstanden beheren

  Beheer van de status van de werkcontrole en de achterstanden om de voltooiing van de werkorders te garanderen.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Zorgen voor kostenefficiëntie in de voedselproductie

  Ervoor zorgen dat het volledige proces van de productie van levensmiddelen, van de ontvangst van grondstoffen, de productie, de productie van levensmiddelen en de verpakking, kosteneffectief en efficiënt is.

 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector

  De recentste innovatieve producten en technologieën voor het verwerken, bewaren, verpakken en verbeteren van levensmiddelen.

 • Opslag van ingrediënten volgen

  De opslag van ingrediënten en de vervaldatums volgen via wekelijkse rapportering om te komen tot een goede voorraadrotatie en vermindering van afval.

 • Knelpunten opsporen

  Knelpunten in de toeleveringsketen in kaart brengen.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Voedselproductieplannen opstellen

  Leveren van het productieplan binnen de afgesproken budget- en serviceniveaus.

 • Regulier onderhoud van machines programmeren

  Regulier onderhoud, reiniging en reparaties van alle apparatuur plannen en uitvoeren. Bestellen van de benodigde machineonderdelen en indien nodig de apparatuur upgraden om optimale prestaties te garanderen.

 • Productieplannen uitsplitsen

  Opsplitsing van de productie in dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse plannen met duidelijke doelstellingen en streefcijfers.

 • Statistische methoden bij procescontrole toepassen

  Toepassen van statistische methoden van opzet van experimenten (DOE) en de controle van het statistisch proces (SPC) met het oog op de controle van de fabricageprocessen.

 • Kortetermijndoelstellingen implementeren

  Prioriteiten en onmiddellijke maatregelen bepalen voor de nabije toekomst.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden

  Regelmatig educatieve workshops bijwonen, professionele publicaties lezen en actief deelnemen aan beroepsverenigingen.

 • Productieprocessen analyseren voor verbetering

  Productieprocessen analyseren die leiden tot verbetering Analyseren om productieverliezen en totale productiekosten te verminderen.

 • Productieniveaus aanpassen

  De huidige productieniveaus aanpassen en ernaar streven de huidige productiecijfers te verbeteren met het oog op economische winst en marges. Onderhandelen over verbeteringen bij de diensten voor verkoop, verzending en distributie.

Optionele kennis en vaardigheden

een computer gebruiken omgaan met managers schriftelijke verslagen inzake werk analyseren procesoptimalisering leiden geschreven inhoud aanbieden productiewerkzaamheden voor levensmiddelenfabrieken plannen vreemde talen gebruiken voor internationale handel voorraad van voedsellaboratoria bijhouden nieuw personeel in dienst nemen werkgerelateerde verslagen schrijven op de hoogte blijven van regelgeving zelforganisatie plannen normen voor voedselveiligheid betrouwbaar handelen omgaan met collega’s wetenschappelijke methoden toepassen ergonomie van de werkplek beoordelen op het gemak zijn in onveilige omgevingen routineverslagen schrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep voedselproductieplanner behoort tot de beroepsgroep Productieleiders industrie en bouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246800  laag
verwachte baanopeningen tot 202411200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB