Beroep voedingstechnoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Bewaren van voedsel
 • Risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen
 • Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen
 • Productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen
 • Voedsel- en drankenindustrie
 • Biotechnologie
 • Voedselallergieën
 • Functionele eigenschappen van voedingsmiddelen
 • Gistingsproces van voedingswaren
 • Bedreigingen voor ingrediënten
 • Beginselen van voedselveiligheid
 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Samenstelling van voedingsmiddelen
 • Opslag van voedingsmiddelen
 • Voedingsmiddelenwetgeving
 • Chemie
 • Door voedsel veroorzaakte ziektes
 • Toxiciteit van voedingsmiddelen
 • Voedingsmiddelenwetenschap
 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong
 • Enzymatische verwerking
 • Ingrediënten van voedingsmiddelen
 • Smaakcombinaties
 • Traceerbaarheid in de voedingssector
 • Voedingsmiddelentechnologie
 • Voedingsmiddelen

Vaardigheden

 • Trends in voedingsproducten volgen
 • Factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren
 • HACCP-implementatie in fabrieken beoordelen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • In de levensmiddelenindustrie gebruikte ontwikkelingen volgen
 • Productieprocessen voor voedingsmiddelen ontwikkelen
 • Beginselen van de voedingstechnologie toepassen
 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector
 • Chemische processen verbeteren
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Voorwaarden voor verwerking volgen
 • Afgekeurde producten beheren
 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren
 • Gebruik van additieven voor de voedselproductie beheren
 • Technische tekeningen lezen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Procesoptimalisering leiden
 • Gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren
 • Visuele gegevens voorbereiden
 • Voedselrisicoanalyses uitvoeren
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Laboratoriumresultaten opvolgen
 • Verpakkingsvereisten analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

statistische methoden bij procescontrole toepassen verspilling van grondstoffen beperken voedingskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen culturele gebruiken bij voedselbereiding nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen ergonomie van de werkplek beoordelen nieuwe recepten creëren lanceringen van nieuwe voedingsmiddelen coördineren chemische experimenten uitvoeren opleidingen over milieuaangelegenheden geven experimenten voor de opschaling van de productie beheren productieprocessen analyseren voor verbetering voortdurende voorbereiding op audits waarborgen nieuwe kookmethoden onderzoeken kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren communicatie met overheidsinstellingen op het gebied van de voedingsmiddelenindustrie onderhouden houdbaarheidstermijn van voedingsmiddelen beoordelen effecten van pesticiden op voedingsgrondstoffen sensorisch onderzoek uitvoeren waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren op het gemak zijn in onveilige omgevingen opleiding geven over de uitvoering van algemeen kwaliteitsbeheer gistingsproces van dranken homogenisering van voedingsmiddelen voorraad van voedsellaboratoria bijhouden kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen kwaliteit van producten op een productielijn controleren silosystemen inspecteren fysisch-chemische analyses van voedingsmiddelen uitvoeren expertise in voedseletikettering leveren productieschema aanpassen laboratoriumhandleidingen volgen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie voedselveiligheidscontroles uitvoeren micro-organismen ontdekken ontwikkelcyclus van verpakkingen van concept tot lancering beheren consumentenzaken in fabrieken bepleiten operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen de productielijn volgen kwaliteitscontroles uitvoeren normen voor voedselveiligheid ontwerp van een voedingsmiddelenfabriek risico’s op de werkplek identificeren opslag van ingrediënten volgen op de hoogte blijven van regelgeving beknopte producteisen verzamelen geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren verpakkingswerkzaamheden volgen diensten van werknemers plannen correcte etikettering van goederen waarborgen voedingsmonsters beoordelen productieniveaus aanpassen milieuaudits uitvoeren nieuwe voedingsingrediënten onderzoeken milieubeheersystemen gebruiken als waarnemer deelnemen aan verschillende soorten audits in de voedingsmiddelensector automatische procesbesturing toepassen wetenschappelijke methoden toepassen microbiologische analyses in de voedselketen uitvoeren deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen fabrieken voor de voedingsmiddelenindustrie ontwerpen

Loopbaanperspectief

Het beroep voedingstechnoloog behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog