Beroep voedingskwaliteitcontroleur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Voedingskwaliteitcontroleur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen

  De identificatie en kenmerken van pathogene micro-organismen in voedsel en de adequate preventiemethoden om de reproductie ervan in voedingsmiddelen af te remmen.

 • Ingrediënten van voedingsmiddelen

  Technische kenmerken van de formulering van ingrediënten voor voedingsmiddelen.

 • Productieprocessen voor drank en voedingsmiddelen

  Grondstoffen en productieprocessen voor het verkrijgen van kant-en-klare levensmiddelen. Belang van kwaliteitscontrole en andere technieken voor de voedsel- en drankenindustrie.

 • Bewaren van voedsel

  Verslechteringsfactoren, controlerende factoren (temperatuur, additieven, vochtigheid, pH, wateractiviteit, enz., inclusief verpakking) en voedselverwerkingsmethoden om voedselproducten te conserveren.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Voedsel- en drankenindustrie

  De respectieve industrie en de processen die verband houden met de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, zoals grondstoffenselectie, verwerking, verpakking en opslag.

 • Functionele eigenschappen van voedingsmiddelen

  Structuur, kwaliteit, voedingswaarde en/of aanvaardbaarheid van een voedingsmiddel. Een functionele eigenschap van een voedingsmiddel wordt bepaald aan de hand van zijn fysische, chemische en/of organoleptische eigenschappen. Voorbeelden van functionele eigenschappen zijn oplosbaarheid, absorptie, waterretentie, schuimvorming, elasticiteit en absorptiecapaciteit voor vetten en vreemde deeltjes.  

Vaardigheden

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Alle activiteiten in verband met procestechnieken beheren

  Het beheren van alle activiteiten in verband met procestechnieken in de installatie waarbij het onderhoud aan de installatie, de verbetering en de vereisten voor de effectieve productie worden bijgehouden.

 • Installaties voor voedselproductie inrichten

  Machines en apparatuur voor voedselproductie inrichten. Ervoor zorgen dat de controles, instellingen en inputeisen voldoen aan de vereiste normen.

 • Bevriezingsprocessen bewaken

  Bewaken van bevriezingsprocessen om er zeker van te zijn dat het product voldoende is ingevroren. Het beoordelen van temperatuurniveaus en het waarborgen van energie-efficiëntie en productkoeling.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • De productielijn volgen

  Volgen van de productielijn op problemen zoals opstapelen en vastlopen.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

 • Regulier onderhoud van machines programmeren

  Regulier onderhoud, reiniging en reparaties van alle apparatuur plannen en uitvoeren. Bestellen van de benodigde machineonderdelen en indien nodig de apparatuur upgraden om optimale prestaties te garanderen.

 • Machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken

  Schone machines die worden gebruikt voor de productie van levensmiddelen of dranken. Zorg voor passende oplossingen voor het schoonmaken. Zij bereiden alle onderdelen voor en zorgen ervoor dat ze schoon genoeg zijn om afwijkingen of fouten in het productieproces te vermijden.

 • Levering van grondstoffen beheren

  De inontvangstneming van grondstoffen beheren. Grondstoffen van de leveranciers ontvangen. Controleren op kwaliteit en nauwkeurigheid en ze in het magazijn plaatsen. Ervoor zorgen dat de grondstoffen naar behoren worden bewaard tot ze door de productiedienst worden gevraagd.

 • Opslag van ingrediënten volgen

  De opslag van ingrediënten en de vervaldatums volgen via wekelijkse rapportering om te komen tot een goede voorraadrotatie en vermindering van afval.

 • Verpakkingsmateriaal beheren

  Het beheer van alle verpakkingsmaterialen, primaire verpakkingen (inpakpapier, blikken, flessen) of secundaire verpakkingen (kartons, kratten, pallets).

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken

  De meest relevante factoren (chemisch, fysisch, ecologisch, enz.) herkennen die het levensmiddel tijdens de opslag kunnen wijzigen

 • Visuele gegevens voorbereiden

  Grafieken en diagrammen opstellen om gegevens op een visuele manier te presenteren.

Optionele kennis en vaardigheden

beginselen van voedselveiligheid diensten van werknemers plannen voedingsmiddelenwetgeving gistingsproces van voedingswaren waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet verpakkingsvereisten analyseren corrigerende acties beheren productielijn voor het inblikken van voedsel gistingsproces van dranken verspilling van grondstoffen beperken voorraad van goederen in productie bijhouden kwaliteit van producten op een productielijn controleren laboratoriumapparaten ijken ingrediënten voor voedselproductie toevoegen voedselrisicoanalyses uitvoeren op het gemak zijn in onveilige omgevingen assisteren bij de ontwikkeling van standaardprocedures in de voedselketen nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen middelen voor de voedingsmiddelenproductie beheren wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong voedingsmiddelen beginselen van de voedingstechnologie toepassen laboratoriumgebaseerde wetenschappen technische tekeningen lezen productieprocessen analyseren voor verbetering kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren klachten van klanten onderzoeken voorwaarden voor verwerking volgen schriftelijke verslagen inzake werk analyseren coatingspecificaties volgen statistische methoden bij procescontrole toepassen geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking laboratoriumresultaten opvolgen reiniging van herbruikbare verpakkingen in de levensmiddelenindustrie gebruikte ontwikkelingen volgen smaakcombinaties automatische procesbesturing toepassen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie productieschema aanpassen kwaliteitscontroles uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep voedingskwaliteitcontroleur behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB