Beroep voedingsbiotechnoloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Kennis

 • Door voedsel veroorzaakte ziektes
 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen
 • Voedingsmiddelenwetgeving
 • Gistingsproces van voedingswaren
 • Enzymatische verwerking
 • Beginselen van voedselveiligheid
 • Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen
 • Voedsel- en drankenindustrie
 • Voedingsmiddelenwetenschap
 • Ingrediënten van voedingsmiddelen
 • Samenstelling van voedingsmiddelen
 • Voedselallergieën
 • Bewaren van voedsel
 • Toxiciteit van voedingsmiddelen
 • Gistingsproces van dranken
 • Biotechnologie
 • Opslag van voedingsmiddelen
 • Wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong
 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Bedreigingen voor ingrediënten

Vaardigheden

 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren
 • Micro-organismen ontdekken
 • Laboratoriumresultaten opvolgen
 • Afgekeurde producten beheren
 • In de levensmiddelenindustrie gebruikte ontwikkelingen volgen
 • Voedselrisicoanalyses uitvoeren
 • Microscopen bedienen
 • Microbiologische analyses in de voedselketen uitvoeren
 • Factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Visuele gegevens voorbereiden
 • Monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Chemische processen verbeteren
 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector
 • Voorwaarden voor verwerking volgen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Procesoptimalisering leiden

Optionele kennis en vaardigheden

voedingsmiddelen opleidingen over milieuaangelegenheden geven beginselen van de voedingstechnologie toepassen op de hoogte blijven van regelgeving deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen wetenschappelijke methoden toepassen waarborgen dat het eindproduct aan de vereisten voldoet werkgerelateerde verslagen schrijven beknopte producteisen verzamelen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie houdbaarheidstermijn van voedingsmiddelen beoordelen schriftelijke verslagen inzake werk analyseren conserveringsbehandelingen toepassen milieuaudits uitvoeren haccp-implementatie in fabrieken beoordelen operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen laboratoriumhandleidingen volgen de productielijn volgen normen voor voedselveiligheid kwaliteit van producten op een productielijn controleren nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen op het gemak zijn in onveilige omgevingen kwaliteitscontroles uitvoeren productieschema aanpassen risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen statistiek voedingsmonsters beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep voedingsbiotechnoloog behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog