Beroep voedingsanalist

Voedingsanalisten voeren gestandaardiseerde tests uit om de chemische, fysische of microbiologische kenmerken van voor menselijke consumptie bestemde producten te bepalen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Gerelateerde beroepen voeding

Kennis

 • Voedingsmiddelenwetenschap
 • Laboratoriumgebaseerde wetenschappen
 • Toxiciteit van voedingsmiddelen
 • Normen voor voedselveiligheid
 • Bedreigingen voor ingrediënten
 • Pathogene micro-organismen in voedingsmiddelen
 • Methoden voor kwaliteitsgarantie
 • Beginselen van voedselveiligheid

Vaardigheden

 • Monsters van voedingsmiddelen en dranken analyseren
 • Gegevens in de voedselverwerkende sector interpreteren
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Verslag doen van testresultaten
 • Fysisch-chemische analyses van voedingsmiddelen uitvoeren
 • Laboratoriumapparatuur onderhouden
 • Eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst
 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking
 • Op de hoogte blijven van regelgeving
 • Kwaliteitskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen
 • Voedingskenmerken van voedingsmiddelen beoordelen
 • Laboratoriumapparaten ijken
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Laboratoriumhandleidingen volgen
 • Voorraad van voedsellaboratoria bijhouden
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Factoren identificeren die veranderingen tijdens de opslag van voedingsmiddelen veroorzaken
 • Visuele gegevens voorbereiden
 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen

Optionele kennis en vaardigheden

flessen voor verpakking controleren verspilling van grondstoffen beperken deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen trends in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie analyseren samenstelling van voedingsmiddelen schriftelijke verslagen inzake werk analyseren houdbaarheidstermijn van voedingsmiddelen beoordelen gistingsproces van voedingswaren werkgerelateerde verslagen schrijven nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen milieuparameters op de werkplek voor voedingsmiddelen beoordelen microbiologische analyses in de voedselketen uitvoeren kwaliteit van producten op een productielijn controleren laboratoriumresultaten opvolgen risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen micro-organismen ontdekken sensorisch onderzoek uitvoeren klachten van klanten onderzoeken in de levensmiddelenindustrie gebruikte ontwikkelingen volgen voedingsmonsters beoordelen statistiek wetenschappelijke methoden toepassen voedselrisicoanalyses uitvoeren voedingsmiddelenwetgeving operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen evaluatieprocedures bij ontvangst van materialen volgen homogenisering van voedingsmiddelen monsters etiketteren voedselveiligheidscontroles uitvoeren verpakkingsvereisten analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep voedingsanalist behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld