Beroep VO-docent welzijn, gezondheid

Een VO-docent welzijn, gezondheid verzorgt de lessen binnen genoemd vakgebied binnen het voortgezet onderwijs. Hij of zij verzorgt daarnaast onderwijsactiviteiten die de leerlingen ondersteunen en stimuleren in hun cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. Een VO-docent welzijn, gezondheid toetst regelmatig de voortgang van de leerling en bespreekt deze voortgang met de mentor en collega's, de leerling zelf en diens ouders/verzorgers en doet dit mede aan de hand van een leerlingrapport. Een VO-docent welzijn, gezondheid voert overleg met collega's binnen een team, de teammanager en met de directie betreffende onderwijsinhoud, de onderwijsorganisatie, het beleid en andere schoolzaken. Hij of zij zorgt ervoor dat zijn of haar kennis up to date is door ontwikkelingen binnen het vak bij te houden en bijvoorbeeld relevante conferenties te bezoeken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

VO-docent welzijn, gezondheid: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken vo-docent welzijn, gezondheid

 • Het voorbereiden en uitvoeren van lessen.
 • Het maken van studiewijzers en voorbereiden van lesmaterialen.
 • Leerlingen stimuleren, ondersteunen en coachen.
 • Het nakijken van gemaakt werk en toetsen.
 • Het bewaken van de orde en het creëren van een goede en veilige werkomgeving.
 • Het evalueren van en verslag uitbrengen over de prestaties van leerlingen.
 • Deelnemen aan werkoverleg en andere vergaderingen.
 • Deelnemen aan activiteiten gericht op contacten met ouders en met andere scholen.
 • Zich op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen het vakgebied door bijvoorbeeld het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en het bezoeken van conferenties.

Gerelateerde beroepen middelbaar onderwijs

 • Docent VO
 • Manager/directeur school voor middelbaar onderwijs
 • VO-docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • VO-docent algemene programma's, geen specifiek gebied
 • VO-docent biowetenschappen, biologie, medicijnen, zorg
 • VO-docent commerciële, economische, administratieve vakken
 • VO-docent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • VO-docent onderwijskunde en lerarenopleiding
 • VO-docent overige vakgebieden
 • VO-docent rechten, management, bedrijfsadministratie
 • VO-docent talen, geschiedenis
 • VO-docent technische vakken
 • VO-docent wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie, dierenverzorging

Loopbaanperspectief

Het beroep VO-docent welzijn, gezondheid behoort tot de beroepsgroep Docenten algemene vakken secundair onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242300  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202417000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202419300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB