Beroep vluchtinformatieverstrekker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Vluchtinformatieverstrekker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake luchtvervoer

  Kennis hebben van wet- en regelgeving inzake luchtvervoer. Door de aard van de luchtvaart overlapt de kennis van de wetgeving inzake luchtvervoer deels met de kennis van het internationaal recht.

 • Taken van luchtverkeersleiding

  Inzicht hebben in de taken van luchtverkeersleiders, zoals de interactie en effectieve communicatie tussen vliegtuigen en luchtverkeersleiders; het uitvoeren van opvolgingsactiviteiten en zorgen voor het soepele verloop van vluchten.

Vaardigheden

 • Analytische inzichten communiceren

  Analytische inzichten verkrijgen en deze delen met relevante teams, om hen in staat te stellen de supply chain (SC) operaties en planning te optimaliseren.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

 • Ervoor zorgen dat vluchten volgens schema vliegen

  De vertrek- en aankomsttijden van vliegtuigen monitoren; ervoor zorgen dat vluchten volgens schema vliegen.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Luchtvaartplanning beheren

  Noodplannen ontwikkelen en uitvoeren; evalueren van wijzigingen in de luchtvaartplanning.

 • Vliegtuigonderhoud organiseren

  Organiseren van regelingen voor onderhoud en reparatie van vliegtuigen; communiceren met engineeringcentra.

 • Tijdkritische besluiten nemen

  Streven naar een optimale tijdkritische besluitvorming binnen de organisatie.

 • Toewijzing van vluchtmiddelen beheren

  Ervoor zorgen dat elke vlucht met een geschikt vliegtuig en een team van bemanningsleden wordt uitgevoerd.

 • Ondersteuningssystemen van vliegtuigen beheren

  Gegevens verzamelen, verwerken en controleren met het oog op het beheer van de ondersteuningssystemen van vliegtuigen.

 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake burgerluchtvaart

  Ervoor zorgen dat de ‘best practices’ worden gevolgd en alle regelgevende vereisten worden nageleefd

 • Veiligheidsprocedures aan luchtzijde implementeren

  Een reeks veiligheidsvoorschriften en -procedures voor het vliegveld toepassen om een veilige werkomgeving voor het luchthavenpersoneel te waarborgen.

 • Doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen

  Een leidende rol vervullen in de organisatie en met de collega’s met het oog op het coachen en sturen van ondergeschikten ten behoeve van de verwezenlijking van specifieke doelstellingen.

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Vluchtschema’s coördineren

  Het beheer en de evaluatie van de vluchtschema’s en van de activiteiten van het luchtvaartuig vóór en na het vertrek.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • Problemen met luchtverkeer oplossen

  Problemen oplossen die van invloed zijn op de luchtvaartmaatschappij, zoals problemen in verband met de luchtverkeersleiding en ongunstige weersomstandigheden. Het kan ook nodig zijn de vluchttijden te verschuiven wanneer zich vertragingen voordoen.

Optionele kennis en vaardigheden

onderhandelen over logistieke diensten advies geven over schendingen van verordeningen aanpassen aan veranderende situaties

Loopbaanperspectief

Het beroep vluchtinformatieverstrekker behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB