Beroep vlogger

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • ICT software specifications
 • Copyright legislation
 • Audio editing software
 • Social media management
 • Online moderation techniques

Vaardigheden

 • Follow up online user requests
 • Study topics
 • Edit recorded sound
 • Consult information sources
 • Manage online content
 • Manage website
 • Set up cameras
 • Stay up to date with social media
 • Edit digital moving images
 • Follow the news
 • Perform image editing
 • Perform video editing
 • Operate a camera
 • Create online news content
 • Develop professional network

Optionele kennis en vaardigheden

gesprekstechnieken contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden foto's bewerken juistheid van informatie controleren onlinegegevensanalyses uitvoeren desktoppublishing desktoppublishingtechnieken toepassen personen interviewen socialemediamarketing toepassen websitegebruikers onderzoeken live online rapporteren schrijftechnieken specifieke schrijftechnieken gebruiken grammatica- en spellingsregels toepassen persoonlijke financiën beheren online-communityplan ontwikkelen vraaggesprekken documenteren marketingtechnieken voor sociale media

Loopbaanperspectief

Het beroep vlogger behoort tot de beroepsgroep Journalisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20243700  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog