Beroep vlogger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Artistiek / Ondernemend

Kennis

 • ICT-softwarespecificaties
 • Wetgeving inzake auteursrecht
 • Audiobewerkingssoftware
 • Beheer van sociale media
 • Onlinemodereertechnieken

Vaardigheden

 • Online verzoeken van gebruikers opvolgen
 • Onderwerpen bestuderen
 • Opgenomen geluid bewerken
 • Informatiebronnen raadplegen
 • Online-inhoud beheren
 • Website beheren
 • Camera's opzetten
 • Op de hoogte blijven van sociale media
 • Digitale bewegende beelden bewerken
 • Nieuws volgen
 • Beeldbewerking uitvoeren
 • Video's bewerken
 • Camera's bedienen
 • Online nieuwsinhoud creëren
 • Een professioneel netwerk ontwikkelen

Optionele kennis en vaardigheden

gesprekstechnieken contacten leggen om de nieuwsstroom op peil te houden foto's bewerken juistheid van informatie controleren onlinegegevensanalyses uitvoeren desktoppublishing desktoppublishingtechnieken toepassen personen interviewen socialemediamarketing toepassen websitegebruikers onderzoeken live online rapporteren schrijftechnieken specifieke schrijftechnieken gebruiken grammatica- en spellingsregels toepassen persoonlijke financiën beheren online-communityplan ontwikkelen vraaggesprekken documenteren marketingtechnieken voor sociale media

Loopbaanperspectief

Het beroep vlogger behoort tot de beroepsgroep Journalisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20243700  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog