Beroep vliegtuigschoonmaker

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

  • Vacuum surfaces
  • Communicate verbal instructions
  • Ensure public safety and security
  • Comply with checklists
  • Sort waste
  • Perform cleaning duties
  • Follow hygienic procedures during food processing
  • Follow ethical code of conduct in transport services

Optionele kennis en vaardigheden

zware gewichten tillen schoonmaakwerkzaamheden beheren betrouwbaar handelen in een luchtvaartteam werken verschillende communicatiekanalen gebruiken handmatige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen mondelinge instructies volgen schriftelijke instructies volgen

Loopbaanperspectief

Het beroep vliegtuigschoonmaker behoort tot de beroepsgroep Schoonmakers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202411300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202463700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202475000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag