Beroep vliegtuigschoonmaker

Vliegtuigschoonmaker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Oppervlakken stofzuigen

  Gebruik maken van een stofzuiger om stof en kleine deeltjes uit vloeren, lakens, tapijten of meubelen te verwijderen.

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Afwijkingen aan de binnenkant van vliegtuigen melden

  Fouten in het interieur van het vliegtuig, zoals stoelen en toiletten, enz. identificeren en deze volgens de veiligheidsprocedures aan de controleur melden .

 • Checklists volgen

  Checklists volgen en ervoor zorgen dat alle items die erin zijn opgenomen, worden nageleefd.

 • Afval sorteren

  Handmatig of automatisch sorteren van afval door het te scheiden in verschillende onderdelen.

 • Schoonmaaktaken uitvoeren

  Schoonmaakwerkzaamheden uitvoeren zoals verwijdering van afval, stofzuigen, het legen van de vuilnisbakken en de algemene schoonmaak van de werkruimte. De schoonmaakactiviteiten moeten indien nodig voldoen aan de voorschriften inzake gezondheid en veiligheid.

 • Netheid van vliegtuigen controleren

  Inspecties uitvoeren om de netheid van vliegtuigen te garanderen; inspecteren of afval verwijderd is, of de stoelen op juiste wijze zijn opgesteld, en of de keukens en toiletten schoon zijn.

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen

  Transportdiensten verrichten volgens aanvaarde beginselen van goed en fout. Dit omvat beginselen van eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid.

Optionele kennis en vaardigheden

zware gewichten tillen schoonmaakwerkzaamheden beheren betrouwbaar handelen in een luchtvaartteam werken verschillende communicatiekanalen gebruiken handmatige werkzaamheden zelfstandig uitvoeren naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen mondelinge instructies volgen schriftelijke instructies volgen

Loopbaanperspectief

Het beroep vliegtuigschoonmaker behoort tot de beroepsgroep Schoonmakers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202411300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202463700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202475000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB