Beroep vlieger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Geografische gebieden
 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart
 • Militaire luchtvaart
 • Regelgeving voor burgerluchtvaart
 • Luchtvaart-Engels
 • Luchtvaartmeteorologie
 • Besturingssystemen van vliegtuigen
 • Luchtmachtoperaties
 • Surveillanceradars
 • Zichtvliegvoorschriften
 • Taken van luchtverkeersleiding
 • Wetgeving inzake luchtvervoer

Vaardigheden

 • Radionavigatie-instrumenten gebruiken
 • Bedieningspanelen in de cockpit bedienen
 • Vliegplannen uitvoeren
 • Procedures opstarten om aan vluchteisen van vliegtuigen te voldoen
 • Militaire luchtvaartregelgevingen toepassen
 • Radarapparatuur gebruiken
 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving
 • Aanpassen aan veranderende situaties
 • Gehoor geven aan instructies van de luchtverkeersleiding
 • Veiligheidsprocedures aan luchtzijde implementeren
 • Meteorologische informatie gebruiken
 • Luchtmachtprocedures toepassen
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Opstijgen en landen
 • Radioapparatuur gebruiken
 • Verkeersleidingsprocedures toepassen
 • 3D-displays lezen
 • Routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake burgerluchtvaart
 • Kaarten lezen
 • Tweewegradiosystemen bedienen
 • Vliegmanoeuvres uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

opsporings- en reddingsmissies uitvoeren militaire code vliegplan maken zorgen voor de naleving van regelgeving inzake soorten wapens in gebieden patrouilleren gevaren voor de veiligheid vaststellen vliegtuigonderhoud organiseren risicoanalyses uitvoeren communiceren in het engels op competent gebruiksniveau ruimtelijk bewustzijn hebben taakgegevens bijhouden