Beroep vlakslijper

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Vlakslijper: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Onderdelen van een vlakslijpmachine

  De diverse onderdelen van slijpmachines, waaronder de slijpschijf, de beschermer, de tafelaanslag, het zadel, de tafelklem, de smering en andere.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd

  De meest optimale draai- of cyclusduur en de algehele kwaliteit van een instrument of machineprocessen.

 • Soorten metaal

  Kwaliteiten, specificaties, toepassingen en reacties op verschillende vervaardiging van verschillende soorten metaal, zoals staal, aluminium, messing, koper en andere.

Vaardigheden

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Vlakslijpmachines bedienen

  Een metaalbewerkingsmachine die ontworpen is om een metaaloppervlak glad te maken door toepassing van slijpende, abrasieve machineprocessen controleren en bedienen overeenkomstig de voorschriften.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Oppervlakken met bramen glad maken

  Oppervlakken met bramen van stalen en metalen onderdelen inspecteren en glad maken.

 • Meter controleren

  De gegevens van een meter monitoren, onder meer met betrekking tot de meting van druk, temperatuur en materiaaldikte.

 • Bewegend werkstuk in een machine controleren

  Toezicht houden op de verwerking van een werkstuk in beweging, zoals een stuk metaal of hout dat lineair wordt overgebracht op een statische constructiemachine.

 • Imperfecties in metaal ontdekken

  Verschillende soorten imperfecties in metalen werkstukken of afgewerkte in metalen werkstukken of eindproducten observeren en identificeren. De beste manier herkennen om het probleem op te lossen, dat veroorzaakt kan worden door corrosie, roest, breuken, lekken en andere tekenen van slijtage.

 • Fijnmetaalbewerkingstechnieken toepassen

  Voldoen aan nauwkeurigheidsnormen die specifiek zijn voor een organisatie of product bij metaalbewerking, betrokken bij processen zoals graveren, nauwkeurig snijden, lassen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

Optionele kennis en vaardigheden

productie van metalen huishoudelijke artikelen automatische machines controleren productie van verwarmingsapparatuur productie van wapens en munitie verspanende bewerkingsprocessen soorten metaalproductieprocessen productie van metalen structuren productie van metalen montageproducten snijtechnieken productie van deuren van metaal productie van metalen containers precisiemeetinstrumenten hanteren advies geven aan technici productie van stalen vaten en soortgelijke containers vlakte van een oppervlak meten afvlaktechnologieën voor metaal proefdraaien productie van bestek mechanica machine met passende hulpmiddelen leveren handslijpmachines hanteren productie van lichte metalen verpakkingen productie van deurbeslag van metaal productie van gereedschappen productie van stoomgeneratoren mechanisch materiaal onderhouden gegevens over de voortgang van het werk bijhouden technische middelen raadplegen kwaliteit van producten controleren verwerking van ferrometalen

Loopbaanperspectief

Het beroep vlakslijper behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB