Beroep Visserij adviseur

Een visserij adviseur houdt zich bezig met het voorlichten en adviseren van mensen werkzaam in de visserij. Dit met als doel het verbeteren van de productie, het oplossen van problemen en het ontwikkelen van nieuwe methoden, procedures en praktijken. Om dit goed te kunnen doen zorgt de visserij adviseur ervoor dat hij op de hoogte is van nieuwe, relevante ontwikkelingen, doet hij onderzoek naar tal van zaken en houdt hij toezicht op de desbetreffende visserij gebieden. Naast het informeren en adviseren van specifieke klanten, treedt de visserij adviseur tevens op als informant in brede zin door het geven van presentaties en het bijwonen van bijeenkomsten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Taken visserij adviseur

 • Informeren en adviseren van klanten werkzaam in de visserij ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van de productie.
 • Bestuderen en onderzoeken van factoren en methoden die van invloed zijn op het productieproces.
 • Ontwikkelen en toetsten van nieuwe methoden, procedures en praktijken ten behoeve van de verbetering en professionalisering van de visserij.
 • Onderzoeken en anticiperen op oorzaak-gevolg relaties.
 • Houden zicht op visserij gebieden met het oog op maximaal commercieel, recreatief en geologisch nut.
 • Onderzoeken, plannen en management procedures uitvoeren ten behoeve van het omgaan met onvoorziene zaken als ziekten en epidemieën.
 • Opmaken van wetenschappelijke rapporten en voorlichting geven in brede zin door het geven van presentaties en het bijwonen van bijvoorbeeld congressen.

Gerelateerde beroepen visserij

 • Algenkweker
 • Hulpkracht viskwekerij of aquacultuur
 • Kustvisser
 • Manager/directeur aquacultuurbedrijf
 • Manager/directeur viskwekerij
 • Medewerker aquaculture
 • Medewerker aquacultuur, anders
 • Medewerker kwekerij mossels, oesters, zeevis, schaal- en schelpdieren
 • Medewerker viskwekerij
 • Meewerkend voorman visserij
 • Mosselkweker, oesterkweker, schaal- en schelpdieren, zeevis
 • Oester duiker
 • Technicus viskwekerij
 • Viskweker
 • Visser binnenwateren
 • Zeevisser

Loopbaanperspectief

Het beroep Visserij adviseur behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog