Beroep viskooitechnicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Rangschikking van vissen
 • Biologie van vissen
 • Beoordeling van groei
 • Ongedierte en ziekten
 • Waterstromingen

Vaardigheden

 • Duikapparatuur controleren
 • Waterbehandelingen uitvoeren
 • Zwemmen
 • Vissorteeraparatuur onderhouden
 • Standaard voedings- en voedselprotocollen toepassen
 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren
 • Gezondheidsstatus van vissen controleren
 • Sterftecijfers van vissen volgen
 • Aquatische productieomgevingen controleren
 • Visbehandelingen toepassen
 • Vismonsters bewaren voor diagnose
 • Waterkwaliteitsparameters meten
 • Voedersystemen controleren
 • Chemische analyses van uitvoeren
 • Duikinterventies uitvoeren
 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken
 • Abnormaal vissengedrag waarnemen
 • Duikuitrusting onderhouden
 • Voorbereidingen uitvoeren voor een specialist inzake vissenziekten
 • Klein vaartuig besturen
 • Eetgedrag controleren
 • Levende vissen op afwijkingen testen
 • Gebruik van kleine vaartuigen voorbereiden
 • Kwaliteit van water in kooien beoordelen
 • Waterdebiet meten
 • Voedingsschema’s voor vissen implementeren
 • Afval verwerken

Optionele kennis en vaardigheden

communiceren in het engels op competent gebruiksniveau verschillende communicatiekanalen gebruiken gevangen vis behandelen zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers beschikken over computervaardigheden aquatische soorten oogsten visvangstmateriaal prepareren onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen noodcommunicatiesystemen bedienen touwen onderhouden interne communicatiesystemen onderhouden aquatische dieren voorbereiden voor de oogst verschillende talen spreken kooinetten beheren omgaan met touwen vistuig voorbereiden tijdskritische besluiten nemen communicatiemiddelen gebruiken continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken

Loopbaanperspectief

Het beroep viskooitechnicus behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld