Beroep vishandelaar

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Soorten vissen
 • Opslag van voedingsmiddelen

Vaardigheden

 • Weegtoestellen gebruiken
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen
 • Kleurverschillen aangeven
 • Zware gewichten tillen
 • Gereedschappen voor het snijden van voedsel gebruiken
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Rauw voedsel opslaan
 • Vis verpakken
 • Snijapparatuur onderhouden
 • Vis fileren
 • Visproducten bewaren
 • Gezondheids- veiligheids- en hygiënewetgeving op het gebied van voedsel naleven
 • Visdelen verwijderen
 • Hygiëne waarborgen
 • Visverwerkende apparatuur bedienen
 • Koelprocessen voor voedingsmiddelen uitvoeren
 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

Optionele kennis en vaardigheden

levensmiddelenafval afvoeren ingrediënten voor voedselproductie toevoegen goederen bestellen voedselverwerkende praktijken efficiënt aanpassen voedingsmiddelen etiketteren vis-, schaaldier- en weekdierproducten vis en schaaldieren verkopen toezicht houden op kwaliteitscontroles machines voor voedingsmiddelen en dranken schoonmaken wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne zorgen voor esthetiek van voedingsmiddelen vis schelp- en schaaldieren bereiden visproducten behandelen omgaan met managers week-, schaal- en schelpdieren bereiden voorraad van goederen in productie bijhouden opslagfaciliteiten organiseren koeling van voedingsmiddelen in de toeleveringsketen waarborgen omgaan met collega’s klanten advies geven over de keuze van vis en zeevruchten gekaakte vis wassen wetgeving voor producten van dierlijke oorsprong

Loopbaanperspectief

Het beroep vishandelaar behoort tot de beroepsgroep Slagers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244600  hoog
verwachte baanopeningen tot 20244600  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag