Beroep vijlmachinebediener

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Vijlmachinebediener: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Bestandstype

  De soorten vijlen die worden gebruikt voor het vijlen van metalen, houten of kunststof werkstukken, zoals molenvijlen, barrerettevijlen, controlevijlen, muntvijlen, puntvijlen, ronde vijlen en andere.

 • Onderdelen van vijlmachines

  De verschillende onderdelen, hun kenmerken en toepassingen, van een machine die is ontworpen om metalen, houten of plastic werkstukken te vijlen en af te werken, zoals een kegelpuntvijl, stelschroef, middenplaat, adapter, vijlband, bovenste geleider, post, hulphouder en dergelijke.

 • Optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd

  De meest optimale draai- of cyclusduur en de algehele kwaliteit van een instrument of machineprocessen.

Vaardigheden

 • Oppervlakken met bramen glad maken

  Oppervlakken met bramen van stalen en metalen onderdelen inspecteren en glad maken.

 • Snijafval verwijderen

  Mogelijk gevaarlijk afval dat in het snijproces is ontstaan, zoals spanen, resten en blokjes verwijderen en sorteren volgens de voorschriften en de werkplek opruimen.

 • Ontoereikende werkstukken verwijderen

  Nagaan welke ontoereikende verwerkte werkstukken niet voldoen aan de normen en verwijderd moeten worden en het afval sorteren volgens de voorschriften.

 • Passende beschermende uitrusting dragen

  Relevante en noodzakelijke beschermende uitrusting dragen, zoals beschermende brillen of andere oogbescherming, helmen, veiligheidshandschoenen.

 • Machine leveren

  Ervoor zorgen dat de machine wordt gevoed met de noodzakelijke en geschikte materialen en de plaatsing of automatische aan- en afvoer van werkstukken in de machines of werktuigmachines op de productielijn controleren.

 • De bediening van een machine installeren

  Een machine installeren en bedienen door de relevante gegevens te verzenden en in te voeren in de (computer) controller in overeenstemming met het gewenste verwerkte product.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Verwerkt werkstuk verwijderen

  Afzonderlijke werkstukken na verwerking verwijderen uit de productiemachine of de machinetool. Bij een transportband dient dit gepaard te gaan met een snelle, continue beweging.

 • Automatische machines controleren

  De instellingen en uitvoering van automatische machines continue controleren of regelmatige controleronden uitvoeren. Gegevens over de bedrijfsomstandigheden van installaties en apparatuur indien nodig registreren en interpreteren om afwijkingen vast te stellen.

 • Vijlmachines bedienen

  Een vijlmachine bedienen die ontworpen is om een oppervlak van metaal, hout of plastic glad te maken en ruwe randen te verwijderen door middel van het aanbrengen van de vijl-, schuur-, slijp- of polijstmachines, te controleren en te bedienen overeenkomstig de voorschriften.

 • Proefdraaien

  Testen uitvoeren waarbij een systeem, machine, werktuig of andere apparatuur wordt geïnstalleerd door middel van een reeks acties onder reële bedrijfsomstandigheden om de betrouwbaarheid en geschiktheid ervan voor de uitvoering van zijn taken te beoordelen en de instellingen dienovereenkomstig aan te passen.

 • Machineonderhoud uitvoeren

  Het regelmatig onderhouden, eventueel met inbegrip van correcties en wijzigingen, van een machine of gereedschap van een machine om ervoor te zorgen dat het in een goede productieve staat blijft.

Optionele kennis en vaardigheden

productie van metalen containers verwerking van non-ferrometalen bewegend werkstuk in een machine controleren soorten metaalproductieprocessen imperfecties in metaal ontdekken afvlaktechnologieën voor metaal verwerking van ferrometalen houtverwerkingsprocessen soorten plastic gegevens over de voortgang van het werk bijhouden productie van deurbeslag van metaal vlakte van een oppervlak meten productie van metalen huishoudelijke artikelen kunststof bewerken precisiemeetinstrumenten hanteren productiegegevens registreren voor kwaliteitscontrole soorten metaal productie van metalen montageproducten verspanende bewerkingsprocessen matrijzen producten op maat produceren fijnmetaalbewerkingstechnieken toepassen productie van kleine metalen onderdelen technische middelen raadplegen productie van lichte metalen verpakkingen snijtechnieken kwaliteit van producten controleren vijlen voor ontbramen hanteren productie van bestek productie van wapens en munitie mechanica soorten hout

Loopbaanperspectief

Het beroep vijlmachinebediener behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB