Beroep videodesigner

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Research new ideas
 • Adapt to artists' creative demands
 • Work ergonomically
 • Adapt existing designs to changed circumstances
 • Analyse score
 • Analyse the artistic concept based on stage actions
 • Propose improvements to artistic production
 • Use communication equipment
 • Edit digital moving images
 • Perform quality control of design during a run
 • Communicate during show
 • Verify feasibility
 • Use technical documentation
 • Run a media server
 • Monitor sociological trends
 • Develop design concept
 • Safeguard artistic quality of performance
 • Analyse a script
 • Update design results during rehearsals
 • Work safely with mobile electrical systems under supervision
 • Present detailed design proposals
 • Monitor developments in technology used for design
 • Develop design ideas cooperatively
 • Tune a projector
 • Coach staff for running the performance
 • Analyse the scenography
 • Assess power needs

Optionele kennis en vaardigheden

wetgeving inzake auteursrecht persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen projectiemateriaal opzetten eigen werkwijze documenteren documentatie leveren artistiek plan aanpassen aan locatie werken met aandacht voor de eigen veiligheid artistieke producties beschrijven projectie bedienen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten persoonlijke administratie bijhouden arbeidswetgeving deadlines halen budget bijwerken middelen voor artistieke producties organiseren team leiden behoefte aan technische middelen analyseren een voorstelling programmeren veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen

Loopbaanperspectief

Het beroep videodesigner behoort tot de beroepsgroep Grafisch vormgevers en productontwerpers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246000  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202410000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog