Beroep video-operator

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Artistiek

Vaardigheden

 • Overleggen met betrokkenen over de implementatie van een productie
 • Uitrusting tijdig opzetten
 • Projector bijstellen
 • Tussenkomen bij acties op het podium
 • Artistieke intenties interpreteren
 • Veilig met mobiele elektrische systemen onder toezicht werken
 • Werken met aandacht voor de eigen veiligheid
 • Op de hoogte blijven van trends
 • Ergonomisch werken
 • Kwaliteitscontrole van een ontwerp uitvoeren tijdens een proefrun
 • Digitale bewegende beelden bewerken
 • Artistiek plan aanpassen aan locatie
 • Rechtstreekse beelden mixen
 • Technische documentatie gebruiken
 • Artistieke concepten omzetten in technische ontwerpen
 • Audiovisuele opnames plannen
 • Persoonlijke werkomgeving klaarmaken
 • Artistieke kwaliteit van een voorstelling beschermen
 • Communicatiemateriaal gebruiken
 • Ontwerpers ondersteunen tijdens het ontwikkelingsproces
 • Mediaserver runnen
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Projectiemateriaal opzetten
 • Communiceren tijdens shows
 • Zich aanpassen aan creatieve eisen van artiesten
 • Middelen voor artistieke producties organiseren
 • Artistieke concepten begrijpen
 • Artistieke producties beschrijven
 • Persoonlijk beschermingsmateriaal gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten een professioneel netwerk ontwikkelen klant raad geven over technische mogelijkheden persoonlijke administratie bijhouden uitrusting voor voorstellingen monteren zichzelf promoten audiovisuele uitrusting onderhouden ontwikkelingen in ontwerptechnologie opvolgen elektronische uitrusting verpakken personeel coachen om een voorstelling te leiden camera's opzetten uitrusting van een voorstelling opslaan documentatie leveren voorraad van technische middelen beheren veiligheid van mobiele elektrische systemen garanderen eigen werkwijze documenteren teamwerk plannen bestaande ontwerpen aanpassen aan gewijzigde omstandigheden elektronische apparatuur loskoppelen energiebehoeften beoordelen ontwerpresultaten tijdens repetities bijwerken systeemindeling voor een productie onderhouden team leiden camera's bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep video-operator behoort tot de beroepsgroep Radio- en televisietechnici. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20242400  laag
verwachte baanopeningen tot 20243100  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg hoog