Beroep veterinair technicus

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Realistisch / Sociaal

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Gedrag van dieren
 • Dierenwelzijn
 • Anatomie van dieren
 • Omgevingsverrijking voor dieren
 • Veilige werkmethoden in veterinaire omgeving
 • Fysiologie van dieren
 • Bioveiligheid met betrekking tot dieren
 • Tekenen van ziekte bij dieren

Vaardigheden

 • Veilige werkmethoden toepassen in een veterinaire omgeving
 • Veterinaire diagnostische beeldvormingsprocedures ondersteunen
 • Infecties in de instelling beheersen
 • Veterinair anesthesiemateriaal voorbereiden
 • Toestand van gehospitaliseerde dieren controleren
 • Omgaan met veterinaire noodgevallen
 • Dieren voorbereiden voor veterinaire ingrepen
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Omgaan met uitdagende mensen
 • De veterinaire chirurg bijstaan als operatieassistent
 • Assisteren bij het toedienen van veterinaire anesthetica
 • Welzijn van dieren controleren
 • Dieren voorbereiden voor anesthesie
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Helpen bij veterinaire chirurgie
 • Werkomgeving in een dierenartsenpraktijk onderhouden
 • Omgeving voorbereiden voor veterinaire ingrepen
 • Helpen bij algemene veterinaire medische procedures
 • Beweging van dieren controleren
 • Veterinaire diagnostische procedures ondersteunen
 • Helpen bij het toedienen van vloeistoffen aan dieren

Optionele kennis en vaardigheden

voorraden van veterinair materiaal beheren veeteeltwetenschappen professionele gegevens bijhouden dieren ethisch behandelen werkprocedures volgen telefonisch communiceren gedrag van dieren beoordelen gegeven instructies volgen samenwerken met dierdeskundigen werkschema's volgen schema's plannen wachtruimte van een dierenartsenpraktijk beheren schriftelijke instructies volgen beslissingen nemen over het welzijn van het dier eigenaars van dieren ondervragen over de toestand van dieren gebruik maken van leermogelijkheden in de diergeneeskunde steun bieden aan veterinaire klanten omgaan met moeilijke omstandigheden in de veterinaire sector betalingen verwerken tarieven per uur berekenen veterinaire klinische gegevens beheren diergeneeskundige terminologie situatie van dieren begrijpen zich houden aan professionele veterinaire gedragscodes administratieve gegevens in de dierenartsenpraktijk bijhouden