Beroep vertegenwoordiger machines voor mijnbouw en bouwsector

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Eigenschappen van producten
 • Mijnbouw-, bouwkundige en civieltechnische machineproducten
 • Verkoopbevorderingstechnieken
 • Eigenschappen van diensten
 • Productkennis

Vaardigheden

 • Antwoord geven op vragen van klanten
 • Klanten werven
 • Verkoopverslagen opstellen
 • Technische communicatievaardigheden toepassen
 • Communiceren met klanten
 • Opvolging van klanten implementeren
 • Contact opnemen met klanten
 • Klanttevredenheid garanderen
 • Verkoopstrategieën ten uitvoer brengen
 • Prioriteit geven aan taken
 • Klantgericht zijn
 • Gegevens over de verkoop bijhouden
 • Nazorgdiensten aan klanten bieden
 • Gegevens over interacties met klanten bijhouden
 • Relaties met klanten onderhouden
 • Naleving met wettelijke vereisten garanderen
 • Persoonlijke gegevens van klanten registreren
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Software voor het beheer van klantrelaties gebruiken
 • Toezicht houden op verkoopactiviteiten
 • Marketingstrategieën implementeren
 • Prijsaanvragen beantwoorden
 • Motivatie voor verkoop tonen
 • Producteigenschappen demonstreren

Loopbaanperspectief

Het beroep vertegenwoordiger machines voor mijnbouw en bouwsector behoort tot de beroepsgroep Adviseurs marketing, public relations en sales. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202414800  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld