Beroep verslavingsconculent

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek
 • Sociaal / Onderzoekend
 • Sociaal / Ondernemend

Kennis

 • Psychologie
 • Cliëntgerichte begeleiding
 • Sociale wetenschappen
 • Psychologische theorieën
 • Menselijke psychologische ontwikkeling
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Afhankelijkheid van drugs
 • Reflectie
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Begeleidingsmethodes
 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Gedragstherapie
 • Toezicht op personen
 • Cognitieve gedragstherapie

Vaardigheden

 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Gebruikers van sociale diensten doorverwijzen
 • Niet-emotionele betrokkenheid handhaven
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Begeleide cliënten aanmoedigen zichzelf te bestuderen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Actief luisteren
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Empathisch zijn
 • Sociale verandering promoten
 • Reageren op extreme emoties van personen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Gedragsstimuli gebruiken voor begeleiding bij verslaving
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Beschikken over emotionele intelligentie
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Stress in organisaties beheersen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Integratie bevorderen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Jongeren voorbereiden op de volwassenheid
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Cliënten beslissingen helpen maken tijdens begeleidingssessies
 • Conflicten hanteren
 • Therapiesessies uitvoeren
 • Drugs- en alcoholverslavingen van cliënten beoordelen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociale begeleiding bieden
 • Terugvalpreventie organiseren
 • Mensenrechten promoten

Optionele kennis en vaardigheden

sofrologie informeren over de risico’s van drugs- en alcoholmisbruik

Loopbaanperspectief

Het beroep verslavingsconculent behoort tot de beroepsgroep Maatschappelijk werkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202415800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag