Beroep Verpleegkundige (hbo)

 • Shutterstock.com
  Verpleegkundige (hbo)

Een ziekenhuisverpleegkundige verricht verpleegkundige hulp in een ziekenhuis om de gezondheid van patiënten te verbeteren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken verpleegkundige (hbo)

 • Houdt toezicht op de gezondheid en conditie van de zorgvrager, als ook andere aspecten van zorg, zoals voedingsmanagement en fysieke activiteiten.
 • Observeert en rapporteert veranderingen in gedrag, situatie en lichaamsfuncties van de zorgvrager.
 • Legt dossiers aan en houdt deze bij.
 • Ondersteunt de zorgvrager bij de persoonlijke basiszorg, preventieve, curatieve en palliatieve zorg.
 • Dient medicaties toe; oraal, rectaal, subcutaan, intramusculair.
 • Assisteert artsen in hun werk tijdens de behandeling van patiënten, bijv. door (medische) basisprocedures uit te voeren zoals bloeddrukmeting en het aanbrengen of vervangen van verbanden.
 • Analyseert monsters, zoals urine, ontlasting en speeksel.
 • Ondersteunt patiënten met handelingen zoals lopen, oefeningen doen en het in en uit bed stappen.
 • Kantelt en verlegt bedlegerige patiënten, alleen of met anderen, om doorliggen te voorkomen.
 • Bereidt patiënten voor op operaties en assisteert bij onderzoek en behandelingen.
 • Onderhoudt materialen, benodigdheden en voorraden.
 • Zorgt voor informatie, advies en instructies over de behandeling van en zorg voor de patiënt nadat hij het ziekenhuis verlaat en brengt ook de familie hiervan op de hoogte.

Gerelateerde beroepen verpleegkundige

 • Ambulanceverpleegkundige
 • Bedrijfsverpleegkundige
 • Hoofdverpleegkundige
 • IC verpleegkundige
 • Kinderverpleegkundige
 • OK verpleegkundige
 • Particulier verpleegkundige
 • Psychiatrisch verpleegkundige
 • Schoolverpleegkundige
 • Verpleegkundige (mbo)
 • Verpleegkundige, anders
 • Wijkverpleegkundige
 • Ziekenverzorgende, verpleeghulp

Loopbaanperspectief

Het beroep Verpleegkundige (hbo) behoort tot de beroepsgroep Gespecialiseerd verpleegkundigen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202419500  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413400  laag
verwachte baanopeningen tot 202432900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag