Beroep verpleegkundig specialist

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal
 • Onderzoekend / Realistisch
 • Sociaal / Onderzoekend

Kennis

 • Invloed van de sociale context op de gezondheid

Vaardigheden

 • Klinische beslissingen nemen
 • Elektronische gezondheidsgegevens gebruiken bij verpleging
 • Positief beeld van verpleging promoten
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren
 • Problemen in de gezondheidszorg oplossen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Thuiszorg voor patiënten regelen
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Duurzaamheidsbeginselen in de gezondheidszorg toepassen
 • Geavanceerde verpleegzorg voorschrijven
 • Geavanceerde strategieën voor gezondheidspromotie ontwikkelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Zorg coördineren
 • Beleid bij werkwijzen in de gezondheidszorg implementeren
 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Behoefte aan gevorderde verzorging vaststellen
 • Deelnemen aan de opleiding van gezondheidspersoneel
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Onderzoek uitvoeren inzake gespecialiseerde verpleging
 • Advies geven over gezonde levensstijlen
 • Gezondheidsbeoordelingen uitvoeren
 • Zorgkwaliteit analyseren
 • Individuen, families en groepen sterker maken
 • Problemen kritisch behandelen
 • Grondbeginselen van verpleging implementeren
 • Patiëntenontslag door verpleegkundigen uitvoeren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Persoonlijke professionele ontwikkeling beheren
 • Gezondheidswetenschappen toepassen
 • Verpleegkundige verzorging toepassen bij langdurige zorg
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Klinische beslissingen nemen in de geavanceerde praktijk
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Veranderingen in gezondheidsdiensten leiden
 • Verplegende zorg implementeren
 • Informatie in de gezondheidszorg beheren
 • Verpleegkundige zorg evalueren
 • Verplegingsadvies over gezondheidszorg geven
 • Actief luisteren
 • Geneesmiddelen voorschrijven
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Onderzoeksactiviteiten inzake verpleging leiden
 • Activiteiten delegeren
 • Leiderschapsstijlen aanpassen in de gezondheidszorg
 • Mensenrechten promoten
 • Geavanceerde verpleegzorg plannen
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Plannen voor de overdracht van zorg ontwikkelen
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Patiënten screenen op ziekterisicofactoren
 • Verpleegkundige zorg vaststellen
 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers
 • Integratie bevorderen
 • Andere gezondheidswerkers begeleiden
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg
 • Levensreddende maatregelen opstarten
 • Bijdragen aan strategische beslissingen inzake gezondheid op hoog niveau
 • Professionele zorg bieden bij verpleging

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek vreemde talen gebruiken bij zorg

Functietitels

 • Administratief medewerker opleidingsbureau
 • Nachtdienst medewerker
 • Dbc projectmedewerker
 • Medisch medewerker informatiecentrum (m/v)
 • Medewerker planningsbureau medische oncologie
 • Ambulante begeleider werkendam
 • Vacature medewerker poli-ok
 • Projectapotheker instellingszorg
 • Medisch administratief medewerker