Beroep verpakkingstechnoloog voedingsmiddelen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Verpakkingstechnoloog voedingsmiddelen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Vereisten voor de verpakking van producten

  Inzicht in de voorschriften van het productpakket om materialen voor verpakkingsdoeleinden voor te bereiden of te selecteren.

 • Methoden voor kwaliteitsgarantie

  Kwaliteitsgarantiebeginselen, standaardvereisten en de reeks processen en activiteiten die worden gebruikt voor het meten, controleren en waarborgen van de kwaliteit van producten en processen.

 • Verpakkingsfuncties

  Functies en rol van verpakking in de moderne samenleving. Structuur van de toeleveringsketen van de verpakking en de verhouding tussen verpakking en marketing.

 • Verpakkingstechniek

  De processen voor het verpakken of de bescherming van producten met het oog op distributie, opslag en verkoop.

 • Soorten verpakkingsmateriaal

  Eigenschappen van materialen die hen geschikt maken als verpakking. De omzetting van grondstoffen in verpakkingsmaterialen. Verschillende soorten etiketten en gebruikte materialen die voldoen aan de opslagcriteria, die per product verschillen.

 • Verpakkingsprocessen

  Ontwerp en ontwikkeling van verpakkingen. De op de verpakking aangebrachte versieringen en drukprocedés. Verpakkingsmachines en lijnverrichtingen.

Vaardigheden

 • Op de hoogte blijven van innovaties in de voedselverwerkende sector

  De recentste innovatieve producten en technologieën voor het verwerken, bewaren, verpakken en verbeteren van levensmiddelen.

 • Innovatieve concepten voor verpakkingen ontwikkelen

  Creatieve ideeën ontwikkelen voor materiaal, verpakkingsformaten en druktechnologieën.

 • Verpakkingswerkzaamheden volgen

  Toezicht houden op de door de werknemers uitgevoerde verpakkingswerkzaamheden met het oog op de naleving van de productievoorschriften. Producten controleren op de juiste verpakking, zoals etikettering en datumcodering, om een passend en veilig vervoer te waarborgen.

 • Trends in voedingsproducten volgen

  Bevindingen en gedragingen onderzoeken om inzicht te krijgen in trends, kenmerken of kwalitatieve wensen van klanten. Deze informatie gebruiken voor productontwikkeling, voor productverbetering en voor verpakkingsvoorschriften.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Verpakkingsvereisten analyseren

  Analyseert de vereiste van de verpakking ten opzichte van het ontwerp van het productieplan. Analyse uitvoeren met inachtneming van de technische, economische, ergonomische en andere perspectieven.

 • Geschikte verpakkingen voor voedingsproducten selecteren

  Geschikte verpakkingen voor voedingsproducten kiezen rekening houdend met de aantrekkelijkheid en geschiktheid van de verpakking. De juiste verpakking kiezen om het veilig en tegen een redelijke prijs te verzenden. Er bewust van zijn dat verpakkingen ook een invloed kunnen hebben op de productkenmerken zoals vorm, gewicht of stevigheid. Verschillende aspecten zoals kostprijs, aantrekkelijkheid en naleving van voorschriften en milieubescherming tegen elkaar afwegen.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Ontwikkelcyclus van verpakkingen van concept tot lancering beheren

  Beheren van de ontwikkelingscyclus van verpakking van concept tot lancering om ervoor te zorgen dat de financiële, operationele en commerciële variabelen worden nageleefd.

 • Verpakkingsmateriaal beheren

  Het beheer van alle verpakkingsmaterialen, primaire verpakkingen (inpakpapier, blikken, flessen) of secundaire verpakkingen (kartons, kratten, pallets).

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Vulmachines volgen

  Bewaking van vul-, weeg- en verpakkingsmachines.

 • Zorgen voor esthetiek van voedingsmiddelen

  Het overbrengen van de presentatie en de esthetische elementen naar de productie van levensmiddelen. De producten naar behoren snijden, de juiste hoeveelheden in het product beheren, zorgen voor de aantrekkelijkheid van het product.

Optionele kennis en vaardigheden

voedingsmiddelen etiketteren risico’s in verband met natuurlijke, chemische, biologische gevaren in drank en voedingsmiddelen beginselen van voedselveiligheid nieuwe voedingsmiddelen ontwikkelen op de hoogte blijven van regelgeving haccp-implementatie in fabrieken beoordelen micro-organismen ontdekken operationele standaardprocedures in de voedselketen ontwikkelen correcte etikettering van goederen waarborgen voedingsmiddelenwetenschap bedreigingen voor ingrediënten normen voor voedselveiligheid corrigerende acties beheren deelnemen aan de ontwikkeling van nieuwe voedingsmiddelen

Loopbaanperspectief

Het beroep verpakkingstechnoloog voedingsmiddelen behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB