Beroep verpakkingsingenieur

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Industriële techniek
 • Productieprocessen
 • Technische beginselen
 • CAD-software
 • Engineeringprocessen
 • Soorten verpakkingsmateriaal
 • Wiskunde
 • Technische tekeningen
 • Verpakkingstechniek
 • Machinebouw
 • Mechanica

Vaardigheden

 • CAD-software gebruiken
 • Problemen oplossen
 • Technische tekeningen lezen
 • Computergestuurde technische systemen gebruiken
 • Een computer gebruiken
 • Technische documentatie aanleveren
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Verpakkingsvereisten analyseren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Nieuwe verpakkingsontwerpen plannen
 • Technische ontwerpen aanpassen

Optionele kennis en vaardigheden

materiaalmechanica optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd analytische wiskundige berekeningen uitvoeren cae-software de bediening van een machine installeren productiecapaciteit vaststellen beginselen van werktuigbouwkunde productieontwikkelingen controleren blauwdrukken productieprocessen plannen grond- en hulpstoffen beheren planlezen fabricageprocessen haalbaarheid van productie vaststellen cam-software gebruiken tijdschatting maken voor werkzaamheden advies geven aan technici kosten-batenanalyserapporten verstrekken

Loopbaanperspectief

Het beroep verpakkingsingenieur behoort tot de beroepsgroep Ingenieurs (geen elektrotechniek). Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202414600  laag
verwachte baanopeningen tot 202423400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog