Beroep verpakkingsingenieur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Industriële techniek
 • Productieprocessen
 • Technische beginselen
 • CAD-software
 • Engineeringprocessen
 • Soorten verpakkingsmateriaal
 • Wiskunde
 • Technische tekeningen
 • Verpakkingstechniek
 • Machinebouw
 • Mechanica

Vaardigheden

 • CAD-software gebruiken
 • Problemen oplossen
 • Technische tekeningen lezen
 • Computergestuurde technische systemen gebruiken
 • Een computer gebruiken
 • Technische documentatie aanleveren
 • Technische ontwerpen goedkeuren
 • Software voor technisch tekenen gebruiken
 • Verpakkingsvereisten analyseren
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren
 • Nieuwe verpakkingsontwerpen plannen
 • Technische ontwerpen aanpassen

Optionele kennis en vaardigheden

materiaalmechanica optimalisatie van kwaliteit en cyclustijd analytische wiskundige berekeningen uitvoeren cae-software de bediening van een machine installeren productiecapaciteit vaststellen beginselen van werktuigbouwkunde productieontwikkelingen controleren blauwdrukken productieprocessen plannen grond- en hulpstoffen beheren planlezen fabricageprocessen haalbaarheid van productie vaststellen cam-software gebruiken tijdschatting maken voor werkzaamheden advies geven aan technici kosten-batenanalyserapporten verstrekken