Beroep verloskundige

 • verloskundige

Een verloskundige adviseert, ondersteunt en begeleidt zwangere vrouwen bij normale, ongecompliceerde zwangerschappen en de geboorte van hun kind.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Onderzoekend

Taken verloskundige

 • Geeft advies en biedt ondersteuning aan vrouwen met betrekking tot de conceptie (gezinsplanning), de prenatale en postnatale periode.
 • Begeleidt de vrouw en de baby, tijdens, voor en na de bevalling.
 • Schrijft medicamenten en medisch onderzoek voor.
 • Houdt de toestand van de vrouw en de foetus tijdens de zwangerschap en de bevalling in de gaten.
 • Signaleert complicaties tijdig en draagt zorg voor een adequate doorverwijzing naar kinderarts of gynaecoloog.
 • Adviseert en ondersteunt vrouwen met betrekking tot opvoedkundige zaken, de zorg voor en voeding van de baby.
 • Begeleidt verloskundigen-in-opleiding, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.
 • Verzorgt informatiebijeenkomsten en seminars om gezondheid van moeder en kind te bevorderen.
 • Biedt psychologische steun aan zwangere vrouwen.
 • Stemt de zorg af met andere zorgverleners.
 • Promoot bevallingen op ?natuurlijke' wijze.

Gerelateerde beroepen zwangerschapszorg

 • Kraamverzorgende
 • Medewerker verloskundige praktijk

Kennis

 • Pathologie
 • Wettelijke bescherming na de bevalling
 • Kraamtijd
 • Menselijke anatomie
 • Diëtetiek
 • Pijnstillende middelen
 • Lactatie
 • Ontspanningstechnieken
 • Bevalling
 • Farmacologie
 • Radiologische procedures
 • Embryologie
 • Pathologie van het vrouwelijke voortplantingssysteem
 • Voorbereiding op de bevalling
 • Verloskundige echografie
 • Seksuele voorlichting
 • Gezondheidsvoorlichting
 • Voorbereiding op het ouderschap
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Zwangerschap
 • Epidemiologie
 • Anesthesiologie
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Neonatologie
 • Medische microbiologie
 • Psychologie
 • Reanimatie

Vaardigheden

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Spontane bevallingen begeleiden
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Noodmaatregelen nemen bij zwangerschappen
 • Verloop van de borstvoedingsperiode beoordelen
 • Pasgeboren baby's onderzoeken
 • Meeleven met de familie van vrouwen tijdens en na de zwangerschap
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Advies geven over gezinsplanning
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Voorbereiding voor de bevalling bieden
 • Advies geven over risicovolle zwangerschappen
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Zorgen voor pasgeboren baby's
 • Problemen kritisch behandelen
 • Biologische monsters van patiënten verzamelen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Tijdens bevallingen zorg bieden aan de moeder
 • Integratie bevorderen
 • Zorg bieden bij de beëindiging van een zwangerschap
 • Door artsen voorgeschreven behandelingen uitvoeren
 • Advies geven over anticonceptie
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Prenatale zorg bieden
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Advies geven over zwangerschappen
 • Postnatale zorg bieden
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Bijstaan bij afwijkingen bij de zwangerschap
 • Zwangerschappen controleren
 • Ondersteuning bieden bij geïnformeerde toestemming
 • Onderricht over het gezinsleven geven
 • Geneesmiddelen voorschrijven
 • Informatie geven over de gevolgen van een bevalling op de seksualiteit
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Actief luisteren
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg

Optionele kennis en vaardigheden

pedagogie vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek vreemde talen gebruiken bij zorg acupunctuur toepassen homeopathie verschillende communicatiekanalen gebruiken yoga ondernemingsbeleid sociologie fytotherapie chirurgie

Functietitels

 • Assistente verloskundig centrum
 • Klinisch verloskundige
 • Ouder- en kind adviseur (33 uur per week)
 • Klinisch verloskundige
 • Kraamverzorgenden – diverse regio’s careyn
 • Medewerker financiële administratie
 • Kraamverzorgende
 • Beleidsadviseur belangenbehartiging
 • Adviseur public affairs