Beroep verloskundige

 • Shutterstock.com
  verloskundige

Verloskundigen helpen vrouwen bij de bevalling door de nodige ondersteuning, zorg en advies te bieden tijdens de zwangerschap, op het werk en in de periode na de bevalling, bevallingen uit te voeren en voor de pasgeborene te zorgen. Zij adviseren over gezondheid, preventieve maatregelen, voorbereiding op het ouderschap, opsporen van complicaties bij moeder en kind, toegang tot medische zorg, het bevorderen van een normale bevalling en het uitvoeren van noodmaatregelen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch

Taken verloskundige

 • Geeft advies en biedt ondersteuning aan vrouwen met betrekking tot de conceptie (gezinsplanning), de prenatale en postnatale periode.
 • Begeleidt de vrouw en de baby, tijdens, voor en na de bevalling.
 • Schrijft medicamenten en medisch onderzoek voor.
 • Houdt de toestand van de vrouw en de foetus tijdens de zwangerschap en de bevalling in de gaten.
 • Signaleert complicaties tijdig en draagt zorg voor een adequate doorverwijzing naar kinderarts of gynaecoloog.
 • Adviseert en ondersteunt vrouwen met betrekking tot opvoedkundige zaken, de zorg voor en voeding van de baby.
 • Begeleidt verloskundigen-in-opleiding, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.
 • Verzorgt informatiebijeenkomsten en seminars om gezondheid van moeder en kind te bevorderen.
 • Biedt psychologische steun aan zwangere vrouwen.
 • Stemt de zorg af met andere zorgverleners.
 • Promoot bevallingen op ?natuurlijke' wijze.

Gerelateerde beroepen zwangerschapszorg

 • Kraamverzorgende
 • Medewerker verloskundige praktijk

Kennis

 • Seksuele voorlichting
 • Neonatologie
 • Diëtetiek
 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg
 • Bevalling
 • Pathologie van het vrouwelijke voortplantingssysteem
 • Hygiëne in de gezondheidszorg
 • Kraamtijd
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Farmacologie
 • Menselijke anatomie
 • Lactatie
 • Voorbereiding op het ouderschap
 • Wettelijke bescherming na de bevalling
 • Reanimatie
 • Embryologie
 • Psychologie
 • Pathologie
 • Gezondheidsvoorlichting
 • Radiologische procedures
 • Pijnstillende middelen
 • Anesthesiologie
 • Zwangerschap
 • Verloskundige echografie
 • Voorbereiding op de bevalling
 • Epidemiologie
 • Ontspanningstechnieken
 • Medische microbiologie

Vaardigheden

 • Problemen kritisch behandelen
 • Postnatale zorg bieden
 • Actief luisteren
 • Informatie geven over de gevolgen van een bevalling op de seksualiteit
 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren
 • Advies geven over gezinsplanning
 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg
 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Bijstaan bij afwijkingen bij de zwangerschap
 • Tijdens bevallingen zorg bieden aan de moeder
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Gezondheidsvoorlichting bieden
 • Advies geven over anticonceptie
 • Voorbereiding voor de bevalling bieden
 • Zorg bieden bij de beëindiging van een zwangerschap
 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden
 • Pasgeboren baby's onderzoeken
 • Zorgen voor pasgeboren baby's
 • Klinische richtlijnen volgen
 • Voorlichten over preventie van ziekte
 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen
 • Zwangerschappen controleren
 • Meeleven met de familie van vrouwen tijdens en na de zwangerschap
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Spontane bevallingen begeleiden
 • Advies geven over zwangerschappen
 • Biologische monsters van patiënten verzamelen
 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen
 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren
 • Advies geven over risicovolle zwangerschappen
 • Ondersteuning bieden bij geïnformeerde toestemming
 • Door artsen voorgeschreven behandelingen uitvoeren
 • Prenatale zorg bieden
 • Verloop van de borstvoedingsperiode beoordelen
 • Onderricht over het gezinsleven geven
 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven
 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams
 • Noodmaatregelen nemen bij zwangerschappen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg
 • Geneesmiddelen voorschrijven
 • Omgaan met noodzorgsituaties
 • Integratie bevorderen
 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

yoga homeopathie chirurgie fytotherapie vreemde talen gebruiken bij zorg pedagogie ondernemingsbeleid sociologie acupunctuur toepassen verschillende communicatiekanalen gebruiken vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek

Loopbaanperspectief

Het beroep verloskundige behoort tot de beroepsgroep Gespecialiseerd verpleegkundigen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202419500  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413400  laag
verwachte baanopeningen tot 202432900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag