Beroep verkoopmanager medische hulpmiddelen

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Medicines for self-medication
 • Employment law
 • Sales activities

Vaardigheden

 • Supervise merchandise displays
 • Negotiate sales contracts
 • Manage budgets
 • Ensure correct goods labelling
 • Maintain relationships with doctors
 • Manage theft prevention
 • Ensure compliance with purchasing and contracting regulations
 • Oversee promotional sales prices
 • Apply health and safety standards
 • Maintain relationship with customers
 • Maximise sales revenues
 • Obtain relevant licenses
 • Manage staff
 • Measure customer feedback
 • Monitor customer service
 • Managing a business with great care
 • Order supplies
 • Maintain relationship with suppliers
 • Adhere to organisational guidelines
 • Apply procurement
 • Study sales levels of products
 • Use different communication channels
 • Advise customers on usage of medical products
 • Set up pricing strategies
 • Recruit employees
 • Ensure customer focus
 • Negotiate buying conditions
 • Set sales goals

Optionele kennis en vaardigheden

medische verzekeringsclaims verwerken

Loopbaanperspectief

Het beroep verkoopmanager medische hulpmiddelen behoort tot de beroepsgroep Managers detail- en groothandel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20249700  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202414900  erg hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld