Beroep verkiezingswaarnemer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Verkiezingswaarnemer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Sociale rechtvaardigheid

  De ontwikkeling en de beginselen van mensenrechten en sociale rechtvaardigheid en de wijze waarop deze per geval dienen te worden toegepast.

 • Politiek

  De methode, het proces en de studie van het beïnvloeden van mensen, het verwerven van zeggenschap over een gemeenschap of samenleving en de verdeling van macht binnen een gemeenschap en tussen samenlevingen.

 • Politieke partijen

  De ideeën en beginselen die politieke partijen en de politici die hen vertegenwoordigen, aanhangen.

Vaardigheden

 • Op de hoogte blijven van het politieke landschap

  Lezen, doorzoeken en analyseren van de politieke situatie van een regio als informatiebron die van toepassing is voor verschillende doeleinden, zoals informatie, besluitvorming en beheer, en investeringen.

 • Omgaan met stressvolle situaties

  Omgaan met stressvolle situaties op de werkplek door adequate procedures te volgen, rustig en effectief te communiceren en nuchter te blijven bij het nemen van beslissingen.

 • Onpartijdigheid tonen

  Onbevooroordeeld taken uitvoeren voor partijen bij een geschil of voor cliënten op basis van objectieve criteria en methoden, om objectieve beslissingen te nemen en in de hand te werken en tot objectieve resultaten te komen.

 • Mensenrechten promoten

  Mensenrechten en diversiteit promoten en respecteren in het licht van de fysieke, psychologische, geestelijke en sociale behoeften van autonome personen, rekening houdend met hun standpunten, overtuigingen en waarden, en de internationale en nationale gedragscodes en de ethische implicaties van de verlening van gezondheidszorg, en daarbij te zorgen voor hun recht op privacy en het waarborgen van de vertrouwelijkheid van informatie van de gezondheidszorg.

 • Communicatietechnieken gebruiken

  Communicatietechnieken toepassen die de gesprekspartners in staat stellen om elkaar beter te begrijpen en accuraat te communiceren bij het doorgeven van berichten.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Schendingen van verkiezingen vaststellen

  Schendingen van de verkiezingen vaststellen, zoals fraude, manipulatie van stemresultaten en het gebruik van geweld.

 • Blijk geven van toewijding aan democratie

  Toon toewijding aan een bestuurssysteem waarin het volk direct of indirect via gekozen vertegenwoordigers de macht heeft.

 • Aanpassen aan veranderende situaties

  Benadering van situaties aanpassen op basis van onverwachte en plotselinge wijzigingen in de behoeften, het humeur of de trends van mensen; strategieën veranderen, improviseren en op natuurlijke wijze zich aanpassen aan die omstandigheden.

 • Verslag uitbrengen over stemprocedures

  Met verkiezingsmedewerkers praten over het stemproces. Verslag uitbrengen over het verloop van de verkiezingsdag, over de problemen op de stemlocaties en over de soorten problemen die zich voordeden.

Optionele kennis en vaardigheden

intercultureel bewustzijn tonen verschillende talen spreken stressbestendig zijn samenwerkingsrelaties aangaan werkgerelateerde verslagen schrijven analytisch denken internationale wetgeving inzake mensenrechten implementatie van mensenrechten promoten kieswet in een internationale omgeving werken

Loopbaanperspectief

Het beroep verkiezingswaarnemer behoort tot de beroepsgroep Juristen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410900  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB