Beroep verkeersvlieger

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Wetgeving inzake luchtvervoer
 • Zichtvliegvoorschriften
 • Regelgeving voor burgerluchtvaart
 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart
 • Besturingssystemen van vliegtuigen
 • Taken van luchtverkeersleiding
 • Geografische gebieden
 • Luchtvaartmeteorologie

Vaardigheden

 • Financiële risico’s beheren
 • Verkeersleidingsprocedures toepassen
 • Vliegplan maken
 • Vliegmanoeuvres uitvoeren
 • Tegengewicht in vervoersmiddelen behouden
 • Zorgen voor een continue naleving van de regelgeving
 • Procedures opstarten om aan vluchteisen van vliegtuigen te voldoen
 • Routinecontroles van vluchtoperaties uitvoeren
 • Mondelinge instructies volgen
 • Radarapparatuur gebruiken
 • Radionavigatie-instrumenten gebruiken
 • Toezicht houden op bemanning
 • 3D-displays lezen
 • Veiligheidsprocedures van luchthavens volgen
 • Radioapparatuur gebruiken
 • Meteorologische informatie gebruiken
 • Vliegtuigen uitvoerig controleren
 • Bedieningspanelen in de cockpit bedienen
 • Kaarten lezen
 • Veiligheidsprocedures aan luchtzijde implementeren
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Ervoor zorgen dat vliegtuigen aan de regelgeving voldoen
 • Procedures opstarten om aan de eisen te voldoen om vliegtuigen van meer dan 5 700 kg te besturen
 • Ruimtelijk bewustzijn hebben
 • Gehoor geven aan instructies van de luchtverkeersleiding
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake burgerluchtvaart
 • Opstijgen en landen
 • Tweewegradiosystemen bedienen

Optionele kennis en vaardigheden

verschillende communicatiekanalen gebruiken instructies aan medewerkers geven klachten van klanten afhandelen onafhankelijke operationele besluiten nemen reageren op veranderende navigatieomstandigheden communiceren met klanten antwoord geven op vragen van klanten relaties met klanten onderhouden doelgerichte leiderschapsrol ten opzichte van collega’s uitoefenen werkgerelateerde verslagen schrijven navigatieberekeningen maken

Loopbaanperspectief

Het beroep verkeersvlieger behoort tot de beroepsgroep Dekofficieren en piloten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-700  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20244100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20244100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag