Beroep verkeersleider tram

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Soorten trams
 • Mechanische samenstelling van trams
 • Regelgeving inzake trambanen
 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport
 • Tramnetwerk

Vaardigheden

 • Gedurende lange tijd geconcentreerd blijven
 • Mondelinge instructies overbrengen
 • Voertuigen koppelen aan routes
 • Omgaan met stressvolle situaties
 • Zorgen voor stroomvoorziening van het tramsysteem
 • Controleapparatuur voor tramsystemen bedienen
 • Samenwerken met de onderhoudsafdeling voor trams
 • Werkprocedures volgen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Zorgen voor continu tramverkeer
 • Trambediening bedienen
 • Communicatiemateriaal gebruiken
 • Alert blijven
 • Communiceren met klantendienst
 • Omgaan met veranderende operationele vraag
 • Manieren om de reistijd te verminderen analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep verkeersleider tram behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag