Beroep verkeersleider bussen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Verkeersleider bussen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Staat van lokale wegen

  Kennis van de plaatselijke straten en hun toestand met het oog op het efficiënt en tijdig verlenen van transportdiensten.

 • Wetgeving inzake wegvervoer

  Beschikken over kennis van de regelgeving voor het wegvervoer op regionaal, nationaal en Europees niveau op het gebied van veiligheid en milieu.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

Vaardigheden

 • Mondelinge instructies overbrengen

  Transparante instructies verstrekken. Ervoor zorgen dat berichten correct worden begrepen en opgevolgd.

 • Instructies aan medewerkers geven

  Instructies aan medewerkers geven door gebruik te maken van verschillende communicatietechnieken. De communicatiestijl aanpassen aan de doelgroep om instructies over te brengen zoals bedoeld.

 • Toewijzing van busroutes beheren

  Toezicht houden op het werk van anderen en de realisatie van regelmatig toegewezen busroutes beheren via verschillende inchecksystemen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Chauffeurs inplannen en uitsturen

  Plannen en uitsturen van chauffeurs, werkuitrusting en dienstvoertuigen op de gewenste plaatsen zoals gevraagd door de klanten.

 • Verkeersongevallen onderzoeken

  Het onderzoeken van verkeersongevallen met voertuigen en het houden van debriefing-conferenties na een ongeluk. De precieze omstandigheden van het ongeval analyseren en de conclusies aan autoriteiten voorleggen. Aanbevelingen doen over de wijze waarop ongevallen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Bestuurders controleren

  Ervoor zorgen dat bestuurders voldoen aan de wettelijke eisen om te werken, op voorgeschreven momenten aan het werk komen, geen tekenen van alcohol of drugsmisbruik vertonen en de in opdracht gegeven routes van de dag volgen. Toezicht op de bestuurders om te zorgen voor kwalitatieve prestaties en efficiëntie. Zorgen voor het bijhouden van de registratie van de bestede tijd en de afgelegde afstanden.

 • Voertuigen koppelen aan routes

  Voertuigtypen afstemmen op transportroutes, rekening houdend met vervoersfrequentie, piekvervoerstijden, bestreken vervoersgebied en wegomstandigheden.

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren

  Lezen en begrijpen van functiegerelateerde rapporten, analyseren van de inhoud van de rapporten en de bevindingen toepassen op de dagelijkse werkzaamheden.

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor de implementatie van veilige rijpraktijken spreadsheets gebruiken buschauffeurs aanwerven werknemers opleiden werkgerelateerde verslagen schrijven tests op drugsmisbruik uitvoeren

Loopbaanperspectief

Het beroep verkeersleider bussen behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB