Beroep verkeerskundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Verkeerstechniek
 • Geografische routes
 • Publiekrecht
 • Software voor statistische analysesystemen
 • Stedelijke planning
 • Statistiek
 • Milieuwetgeving
 • Milieubeleid
 • Wettelijke voorschriften voor stedelijke planning

Vaardigheden

 • Vervoerkosten analyseren
 • Patronen in wegverkeer analyseren
 • Testgegevens analyseren
 • Statistische patronen identificeren
 • Verkeersstromen bestuderen
 • Milieu-inspecties uitvoeren
 • Vervoersstudies analyseren
 • Milieugegevens analyseren
 • Berichten over analyseresultaten
 • Visuele gegevens voorbereiden
 • Studies inzake stedelijk transport ontwikkelen
 • Technieken toepassen voor statistische analyses
 • Visuele geletterdheid bezitten
 • Netwerken van transportbedrijven analyseren
 • Verkeersstromen observeren
 • Verkeer regelen

Optionele kennis en vaardigheden

mensen onderrichten over verkeersveiligheid civiele techniek openbaar vervoer promoten spoorweginfrastructuur verkeersongevallen onderzoeken treinroutes verkeerswetgeving live presentaties geven preventieve simulaties maken technische rapporten opstellen brugverkeer beperken folders schrijven adviestechnieken gebruiken lokale geografie beheer van luchtverkeer vervoersproblemen simuleren voertuigen koppelen aan routes parkeerterreinactiviteiten beheren parkeerbeleid

Loopbaanperspectief

Het beroep verkeerskundige behoort tot de beroepsgroep Architecten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  hoog