Beroep verkeersbrigadier

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Verkeersbrigadier: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Verkeerstekens

  De verkeerstekens en -borden die in het verkeer worden gebruikt, hun betekenis en wat moet worden gedaan of nagelaten bij het waarnemen van ervan.

 • Lokale geografie

  Het spectrum van fysieke en geografische eigenschappen en beschrijvingen van een lokaal gebied, via onder meer straatnamen.

 • Verkeerswetgeving

  Beschikken over inzicht in de verkeerswetgeving en de verkeersregels.

Vaardigheden

 • Verkeersstromen observeren

  Het verkeer observeren dat een bepaald punt passeert, zoals bijvoorbeeld een oversteekplaats voor voetgangers. Observeren van het aantal voertuigen, de snelheid waarmee ze voorbijrijden en de tijdspanne tussen het passeren van twee opeenvolgende auto's.

 • Kalm reageren in stressvolle situaties

  Snel, kalm en veilig reageren op onverwachte situaties; een oplossing bieden die het probleem oplost of de impact verkleint.

 • Verkeer regelen

  De verkeersdoorstroming regelen door gebruik te maken van toegewezen handseinen, hulp te bieden aan reizigers op de weg en mensen te helpen de straat over te steken.

 • Voetgangers over de straat begeleiden

  Voetgangers die moeite hebben met het oversteken van straten naar de overkant van de straat helpen, en zo nodig het verkeer stoppen.

 • Alert blijven

  Te allen tijde gefocust en alert blijven; snel reageren in geval van onverwachte gebeurtenissen. Zich concentreren en niet af laten leiden bij het uitvoeren van een taak over een lange periode.

 • Verkeerssignalen interpreteren

  Aandachtig zijn voor lichten op de weg, wegomstandigheden, het verkeer in de buurt en voorgeschreven snelheidsbeperkingen om de veiligheid te waarborgen. Verkeerslichten interpreteren en dienovereenkomstig handelen.

 • Signaalapparatuur gebruiken

  Het gebruik van seingevingsapparatuur, zoals verkeerslichten of waarschuwingslichten, om het verkeer of transport te regelen.

Optionele kennis en vaardigheden

omgaan met grote incidenten zorgen voor de openbare orde en veiligheid nummerplaten van overtreders registreren bestuurders inlichten over omleidingen voertuigen tegenhouden die te snel rijden publiek instrueren omgaan met agressief gedrag eerste hulp bieden stressbestendig zijn signalisatieverslagen schrijven hulpdiensten bijstaan conflicten hanteren in ploegen werken als contactpersoon optreden bij incidenten met materieel mensen onderrichten over verkeersveiligheid onveilig gedrag melden

Loopbaanperspectief

Het beroep verkeersbrigadier behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB