Beroep verhuurmedewerker bouwmaterialen en civieltechnisch materiaal

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Product comprehension
 • Company policies
 • Mining, construction and civil engineering machinery products
 • Financial capability

Vaardigheden

 • Process data
 • Handle financial transactions
 • Record customers' personal data
 • Apply numeracy skills
 • Maintain inventory of rented items
 • Assist customers
 • Process payments
 • Provide customer follow-up services
 • Review completed contracts
 • Identify customer's needs
 • Guarantee customer satisfaction
 • Perform multiple tasks at the same time
 • Handle rental overdues
 • Provide customers with price information
 • Communicate with customers
 • Manage claims process
 • Achieve sales targets
 • Have computer literacy

Loopbaanperspectief

Het beroep verhuurmedewerker bouwmaterialen en civieltechnisch materiaal behoort tot de beroepsgroep Callcentermedewerkers outbound en overige verkopers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242400  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202431100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202433500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag