Beroep verhuiscoördinator

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Verhuiscoördinator: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

 • Gevaren met betrekking tot het laden van gevaarlijke goederen

  Beschikken over kennis van de gevaren van het vervoer van bepaalde gevaarlijke goederen. Beschikken over kennis van de noodmaatregelen en de hanteringsprocedures bij ongevallen met de goederen tijdens het laden of het vervoer ervan.

 • Soorten verpakkingsmateriaal

  Eigenschappen van materialen die hen geschikt maken als verpakking. De omzetting van grondstoffen in verpakkingsmaterialen. Verschillende soorten etiketten en gebruikte materialen die voldoen aan de opslagcriteria, die per product verschillen.

 • Vervoersmethoden

  Kennis van beginselen en methoden voor het vervoer van personen of goederen door de lucht, per spoor, over zee of over de weg, met inbegrip van de relatieve kosten en optimale werkstrategieën.

Vaardigheden

 • Correcte etikettering van goederen waarborgen

  Ervoor zorgen dat goederen met betrekking tot het product worden geëtiketteerd met alle nodige etiketteringsinformatie (bijv. juridische, technologische, gevaarlijke en andere). Ervoor zorgen dat de etiketten voldoen aan de wettelijke voorschriften en de voorschriften naleven.

 • Middelen voor laadactiviteiten voorbereiden

  Beoordelen van het aantal werknemers en het type materieel dat nodig is om vracht te laden of te lossen.

 • Werktuigeninventaris bijhouden

  Een inventaris bijhouden van de werktuigen die worden gebruikt bij de productie of bij de dienstverlening. Ervoor zorgen dat de gereedschapssets compleet en geschikt voor gebruik blijven.

 • Vereisten voor het verplaatsen van goederen analyseren

  Analyseren van de te verhuizen goederen en hun verhuizingsbehoeften. Controle van de vereisten en voorbereiding van maatregelen om een adequaat goederenvervoer te waarborgen.

 • Ergonomie van de werkplek beoordelen

  Beoordelen van de ergonomie van de werkplek in relatie tot de menselijke hulpbronnen.

 • Benodigde apparatuur voor verhuisactiviteiten selecteren

  Selecteren van het juiste gereedschap en de juiste apparatuur die nodig zijn om objecten met succes te verhuizen. Selecteren van apparatuur, van basisgereedschap zoals schroeven, hamers en tangen, tot complexere apparaten zoals vorkheftrucks, kranen en beweegbare dokken.

 • Procedures voor de verplaatsing van specifieke goederen ontwerpen

  De bewegingsvereisten van specifieke goederen zoals onder meer piano’s, artefacten en antieke meubelen bestuderen om specifieke procedures te ontwerpen voor het vervoer en de verplaatsing ervan.

 • Volgorde van lading van vracht bepalen

  De volgorde van de vrachtlading bepalen om de doeltreffendheid van de handelingen te verhogen. De lading zo ordenen dat een maximale hoeveelheid goederen kan worden opgeslagen.

 • Communicatiemiddelen gebruiken

  Communicatieapparatuur gebruiken om met klanten, collega’s en anderen te communiceren.

 • Levering van meubilair afhandelen

  Meubilair en andere goederen leveren en monteren, volgens de behoeften en voorkeuren van de klant.

Optionele kennis en vaardigheden

vragen van klanten opvolgen regelgeving inzake dierenvervoer vervoer van dieren beheren elektriciteit planning uitvoeren vervoersactiviteiten plannen communiceren met klanten mechanica personen interviewen efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen transportvoertuigen voor dieren pictogrammen lezen klanten tevredenstellen contact opnemen met klanten

Loopbaanperspectief

Het beroep verhuiscoördinator behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB