Beroep verhuiscoördinator

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Health and safety measures in transportation
 • Hazards associated with loading dangerous goods
 • Types of packaging materials
 • Transportation methods

Vaardigheden

 • Ensure correct goods labelling
 • Prepare resources for loading activities
 • Maintain inventory of tools
 • Analyse requirements for moving goods
 • Assess ergonomics of the workplace
 • Select equipment required for moving activities
 • Design procedures for the relocation of specific goods
 • Determine cargo loading sequence
 • Use communication devices
 • Handle delivery of furniture goods

Optionele kennis en vaardigheden

vragen van klanten opvolgen regelgeving inzake dierenvervoer vervoer van dieren beheren elektriciteit planning uitvoeren vervoersactiviteiten plannen communiceren met klanten mechanica personen interviewen efficiëntieplannen voor logistieke operaties ontwikkelen transportvoertuigen voor dieren pictogrammen lezen klanten tevredenstellen contact opnemen met klanten

Loopbaanperspectief

Het beroep verhuiscoördinator behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag