Beroep verantwoordelijke afvalbehandelingssite

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Verantwoordelijke afvalbehandelingssite: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

  Normen en wetgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne voor een specifieke sector.

 • Afvalbeheer

  Methoden, materialen en voorschriften voor inzameling, vervoer, verwerking en verwijdering van afval. Dit omvat ook recycling en bewaking van de afvalverwijdering.

Vaardigheden

 • Leiding geven aan personeel

  Werknemers en ondergeschikten beheren, die in een team of individueel werken, om hun prestaties en bijdrage te maximaliseren. Hun werkzaamheden en activiteiten plannen, instructies geven, de werknemers motiveren en aansturen om de doelstellingen van de onderneming te bereiken. Monitoren en meten hoe een werknemer zijn verantwoordelijkheden nakomt en hoe goed deze activiteiten worden uitgevoerd. Gebieden voor verbetering identificeren en suggesties doen om dit te verwezenlijken. Leiding geven aan een groep mensen om hen te helpen doelstellingen te bereiken en een doeltreffende werkrelatie tussen het personeel behouden.

 • Toezien op afvalverwijdering

  Toezien op de verwijdering van biologisch afval en chemisch afval volgens de voorschriften.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval

  Bedrijfsprocedures implementeren en monitoren voor de inzameling, het transport en de verwijdering van afval, in overeenstemming met alle voorschriften en wettelijke vereisten.

 • Toezicht houden op de veiligheid van werknemers

  Zorgen voor de veiligheid van het personeel ter plaatse; toezicht houden op het correcte gebruik van de veiligheidsuitrusting en kleding; veiligheidsprocedures begrijpen en implementeren.

 • Navolging van beleid garanderen

  Ervoor zorgen dat de wetgeving en bedrijfsprocedures met betrekking tot gezondheid en veiligheid op het werk en in openbare ruimten te allen tijde worden nageleefd. Bewust maken en de naleving garanderen van alle beleidsregels van het bedrijf met betrekking tot gezondheid en veiligheid en gelijke kansen op de werkplek. Alle andere redelijkerwijs te verrichten werkzaamheden uitvoeren.

 • Programmabudget voor recycling beheren

  Het jaarlijkse recyclingprogramma en het respectieve budget van een organisatie beheren.

 • Planning uitvoeren

  Zijn planning en middelen beheren om taken op tijd te voltooien.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Afvalprocedures voor bedrijven ontwerpen

  Deelnemen aan het ontwerp en beheer van mijnstorten en afvalstortplaatsen, overeenkomstig de geotechnische, operationele en wettelijke vereisten.

 • Vuilophaalroutes uitstippelen

  De routes vaststellen en uitstippelen die kunnen zorgen voor een efficiënte en snelle inzameling van afval in het aangewezen gebied.

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsstrategieën testen verwijdering van radioactieve stoffen controleren veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen kernenergie nucleaire wetgeving niet-gevaarlijk afval verwijderen reageren op nucleaire noodsituaties strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen bescherming tegen straling projectbeheer uitvoeren naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren projectbeheer beschermingsprocedures tegen straling toepassen gevaarlijk afval verwijderen beschermende veiligheidsuitrusting medewerkers inlichten over bescherming tegen straling

Loopbaanperspectief

Het beroep verantwoordelijke afvalbehandelingssite behoort tot de beroepsgroep Productieleiders industrie en bouw. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244400  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20246800  laag
verwachte baanopeningen tot 202411200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB