Beroep verantwoordelijke afvalbehandelingssite

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch

Kennis

 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Afvalbeheer

Vaardigheden

 • Vuilophaalroutes uitstippelen
 • Omgaan met managers
 • Afvalprocedures voor bedrijven ontwerpen
 • Toezicht houden op werkzaamheden
 • Navolging van beleid garanderen
 • Leiding geven aan personeel
 • Toezien op afvalverwijdering
 • Planning uitvoeren
 • Toezicht houden op personeel
 • Toezicht houden op de veiligheid van werknemers
 • Zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval
 • Programmabudget voor recycling beheren

Optionele kennis en vaardigheden

veiligheidsvoorschriften voor kerncentrales volgen medewerkers inlichten over bescherming tegen straling strategieën voor nucleaire noodsituaties ontwerpen veiligheidsstrategieën testen niet-gevaarlijk afval verwijderen verwijdering van radioactieve stoffen controleren strategieën voor bescherming tegen straling ontwikkelen nucleaire wetgeving beschermingsprocedures tegen straling toepassen beschermende veiligheidsuitrusting kernenergie gevaarlijk afval verwijderen naleving van richtlijnen voor bescherming tegen straling verzekeren projectbeheer uitvoeren projectbeheer reageren op nucleaire noodsituaties bescherming tegen straling