Beroep veiligheidstechnicus luchtverkeer

Een veiligheidstechnicus luchtverkeer draagt zorg voor technische taken aangaande ontwikkeling, bediening, onderhoud en reparatie van vluchtleidings-, navigatie- en beveiligingssystemen en bijbehorende apparaten. Hij of zij levert een bijdrage aan het opstellen van kosteninschattingen en technische specificaties. Daarnaast ziet een veiligheidstechnicus luchtverkeer toe op een juiste aanleg, installatie en bediening van apparaten en herkent en verhelpt hij of zij eventuele problemen. Een veiligheidstechnicus luchtverkeer biedt eventueel technische trainingen aan ten behoeve van het opleiden van betrokkenen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

  • Realistisch / Onderzoekend
  • Ondernemend / Conventioneel

Taken veiligheidstechnicus luchtverkeer

  • Technische ondersteuning bieden bij de ontwikkeling van vluchtleidings-, navigatie- en beveiligingssystemen en apparaten.
  • Een bijdrage leveren aan de opstelling van kosteninschattingen en technische specificaties.
  • Toezien op een juiste en veilige aanleg, installatie en bediening van apparaten.
  • Zich bezighouden met het onderhoud en reparaties.
  • Het bieden van een technische training.

Gerelateerde beroepen luchtvervoer