Beroep veiligheidsmanager bouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Menselijke factoren inzake veiligheid
 • Milieuwetgeving
 • Bouwmethoden
 • Registratie van incidenten en ongevallen

Vaardigheden

 • Bouwsite controleren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Toezicht houden op de veiligheid van werknemers
 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid
 • Veiligheidsuitrusting gebruiken tijdens bouwwerken
 • Veiligheidsbeheer toepassen
 • Werkongevallen voorkomen
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor de naleving van specificaties veiligheidsstrategieën testen toezicht houden op personeel helpen bij noodgevallen contractenrecht advies geven over bouwmaterialen ergonomisch werken inspecties uitvoeren compatibiliteit van materialen controleren bouwmaterialensector regelgeving inzake bouwproducten bouwmaterialen inspecteren omgaan met grote incidenten tijdskritische besluiten nemen brandrisico’s vaststellen specificaties opstellen procedures inzake brandpreventie veiligheidsschendingen opvolgen

Loopbaanperspectief

Het beroep veiligheidsmanager bouw behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld