Beroep veiligheidsinspecteur mijnbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw
 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

Vaardigheden

 • Problemen oplossen
 • Helpen bij het nemen van bloedmonsters
 • Veiligheidsomstandigheden in de mijnbouw inspecteren
 • Problemen kritisch behandelen
 • Gezondheidsprogramma's voor werknemers begeleiden
 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden
 • Tussen ploegen communiceren
 • Tests op drugsmisbruik uitvoeren
 • Mijnongelukken onderzoeken
 • Werknemers opleiden inzake veiligheid in de mijnbouw
 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden
 • Noodprocedures beheren

Optionele kennis en vaardigheden

ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's elektriciteit chemie mechanica