Beroep veiligheidsinspecteur mijnbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten
 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Mijnongelukken onderzoeken
 • Noodprocedures beheren
 • Helpen bij het nemen van bloedmonsters
 • Gezondheidsprogramma's voor werknemers begeleiden
 • Veiligheidsomstandigheden in de mijnbouw inspecteren
 • Problemen kritisch behandelen
 • Tussen ploegen communiceren
 • Tests op drugsmisbruik uitvoeren
 • Werknemers opleiden inzake veiligheid in de mijnbouw
 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden
 • Problemen oplossen
 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit mechanica chemie ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's

Loopbaanperspectief

Het beroep veiligheidsinspecteur mijnbouw behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld