Beroep veiligheidsinspecteur mijnbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten
 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving
 • Mijnongelukken onderzoeken
 • Noodprocedures beheren
 • Helpen bij het nemen van bloedmonsters
 • Gezondheidsprogramma's voor werknemers begeleiden
 • Veiligheidsomstandigheden in de mijnbouw inspecteren
 • Problemen kritisch behandelen
 • Tussen ploegen communiceren
 • Tests op drugsmisbruik uitvoeren
 • Werknemers opleiden inzake veiligheid in de mijnbouw
 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden
 • Problemen oplossen
 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit mechanica chemie ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's