Beroep veiligheidsinspecteur mijnbouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Veiligheidsinspecteur mijnbouw: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

Vaardigheden

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Mijnongelukken onderzoeken

  Onderzoek naar mijnongelukken uitvoeren; onveilige werkomstandigheden vaststellen en maatregelen ter verbetering ontwikkelen.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Helpen bij het nemen van bloedmonsters

  Samenwerken met het medisch team bij het nemen van bloedmonsters.

 • Gezondheidsprogramma's voor werknemers begeleiden

  Ondersteunen van en assisteren bij de uitvoering van gezondheidsprogramma's voor werknemers.

 • Veiligheidsomstandigheden in de mijnbouw inspecteren

  Inspecteren van mijngebieden om veilige werkomstandigheden en apparatuur te waarborgen.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Tussen ploegendiensten communiceren

  Relevante informatie over de omstandigheden op de werkplaats communiceren, de vooruitgang, de gebeurtenissen en potentiële problemen van de werknemers in de volgende ploegendienst communiceren.

 • Tests op drugsmisbruik uitvoeren

  Alcohol- en drugstests uitvoeren overeenkomstig het beleid en de procedures van de overheid en de het bedrijf. Steekproefsgewijze, op redelijke verdenking en na een ongeval tests uitvoeren met behulp van basisuitrusting.

 • Werknemers opleiden inzake veiligheid in de mijnbouw

  Organiseer opleidingen op het gebied van de veiligheid van mijnen voor werknemers, supervisors en het management.

 • Gegevens inzake mijnbouwactiviteiten bijhouden

  Gegevens over de productie en de ontwikkeling van mijnen bijhouden, met inbegrip van de prestaties van machines.

 • Problemen oplossen

  Operationele problemen identificeren, beslissen wat er moet gebeuren en hierover verslag uitbrengen.

 • Omgaan met druk door onverwachte omstandigheden

  Streven naar doelstellingen ondanks de druk als gevolg van onverwachte factoren buiten uw controle.

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit mechanica chemie ondergrondse gezondheids- en veiligheidsrisico's

Loopbaanperspectief

Het beroep veiligheidsinspecteur mijnbouw behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB