Beroep veiligheidsinspecteur bouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Bouwmethoden
 • Menselijke factoren inzake veiligheid

Vaardigheden

 • Verbeteringsmaatregelen identificeren
 • Inspecties uitvoeren
 • Monsters van bouwmaterialen testen
 • Bouwmaterialen inspecteren
 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen
 • Preventieve maatregelen identificeren
 • Bouwsite controleren
 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

Optionele kennis en vaardigheden

defecte apparatuur of gevaren melden risicoanalyses uitvoeren beoordeling van risico’s en bedreigingen veiligheidsstrategieën testen gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen werkongevallen voorkomen controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen werknemers voorlichten over beroepsrisico’s helpen bij noodgevallen advies geven over bouwmaterialen incidenten behandelen ergonomisch werken bouwmaterialensector brandrisico’s vaststellen veiligheidsschendingen opvolgen

Loopbaanperspectief

Het beroep veiligheidsinspecteur bouw behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld