Beroep veiligheidsinspecteur bouw

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Veiligheidsinspecteur bouw: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bouwmethoden

  De verschillende technieken en methoden voor het oprichten van gebouwen en andere constructies.

 • Menselijke factoren inzake veiligheid

  De overwegingen en implicaties voor de veiligheid van de mens.

Vaardigheden

 • Verbeteringsmaatregelen identificeren

  Mogelijke verbeteringen voor processen realiseren om de productiviteit te verhogen, de efficiëntie te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en procedures te stroomlijnen.

 • Inspecties uitvoeren

  Veiligheidsinspecties uitvoeren op gebieden die van belang zijn voor het opsporen en melden van mogelijke gevaren of inbreuken op de beveiliging; maatregelen nemen om de veiligheidsnormen te maximaliseren.

 • Monsters van bouwmaterialen testen

  Willekeurig uit een partij bouwmaterialen steekproeven nemen en de kwaliteit ervan visueel testen en gebruikmaken van verschillende tests om hun relevante kenmerken te meten.

 • Bouwmaterialen inspecteren

  Controleer de voorraden van de bouwmaterialen op schade, vocht, verlies of andere problemen voor het materiaal te gebruiken.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Preventieve maatregelen identificeren

  Speel in op situaties die schadelijk kunnen zijn voor de werkplek en de daar ondergane processen door de aandacht te vestigen op mogelijke ongewenste resultaten en het voorstellen van preventieve maatregelen.

 • Bouwplaats controleren

  Te allen tijde overzicht houden van wat er op de bouwplaats gebeurt. Identificeren wie er aanwezig is en in welke fase van de bouwwerkzaamheden elke ploeg zich bevindt.

 • Advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

  Relevante aanbevelingen doen na afloop van een onderzoek; ervoor zorgen dat aanbevelingen naar behoren worden overwogen en waar nodig worden opgevolgd.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

Optionele kennis en vaardigheden

defecte apparatuur of gevaren melden risicoanalyses uitvoeren beoordeling van risico’s en bedreigingen veiligheidsstrategieën testen gezondheids- en veiligheidsmaatregelen meedelen werkongevallen voorkomen controleprocedures voor het verwerken van gevaarlijke stoffen opvolgen werknemers voorlichten over beroepsrisico’s helpen bij noodgevallen advies geven over bouwmaterialen incidenten behandelen ergonomisch werken bouwmaterialensector brandrisico’s vaststellen veiligheidsschendingen opvolgen

Loopbaanperspectief

Het beroep veiligheidsinspecteur bouw behoort tot de beroepsgroep Technici bouwkunde en natuur. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413300  laag
verwachte baanopeningen tot 202419700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB