Beroep veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake het vervoer van gevaarlijke goederen

  De wettelijke voorschriften voor het vervoer van potentieel gevaarlijke goederen en de procedures voor de indeling van deze materialen.

 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

  Noodzakelijke gezondheids-, veiligheids-, hygiëne- en milieunormen en wettelijke regels in de sector van een specifieke activiteit.

 • Vervoersmethoden

  Kennis van beginselen en methoden voor het vervoer van personen of goederen door de lucht, per spoor, over zee of over de weg, met inbegrip van de relatieve kosten en optimale werkstrategieën.

 • Omgaan met gevaarlijke goederen

  Kennis hebben van de procedures voor het omgaan met een verscheidenheid aan potentieel gevaarlijke materialen, zoals explosieven, ontvlambare of giftige gassen, ontvlambare vaste stoffen/vloeistoffen, besmettelijke stoffen, radioactieve stoffen, enz.

 • Juiste verpakking voor gevaarlijke goederen

  De verpakking voor verschillende soorten gevaarlijke goederen (anders dan voor beperkte en uitgezonderde hoeveelheden) moet worden ontworpen en gemaakt volgens VN-specificaties, en moet vervoersgerelateerde praktijktests ondergaan, zoals het laten vallen, opslaan in een stapel, en blootstellen aan druk. Zij moet ook voldoen aan de eisen van de materialen waarvoor zij als verpakking dient. De verpakking moet door een bevoegde instantie worden gecertificeerd.

 • Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

  Weten dat het doel van ADR is ervoor te zorgen dat gevaarlijke materialen, zoals chemicaliën en gevaarlijk afval, internationale grenzen kunnen overschrijden zolang de voertuigen en chauffeurs aan de voorschriften voldoen.

Vaardigheden

 • Ethische gedragscode bij vervoersdiensten volgen

  Transportdiensten verrichten volgens aanvaarde beginselen van goed en fout. Dit omvat beginselen van eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid.

 • Instructies geven over veiligheidsmaatregelen

  Instructies geven over de mogelijke oorzaken van ongevallen of bronnen van gevaar en de beschermende maatregelen toelichten die genomen moeten worden om de gezondheid en veiligheid te garanderen.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Documentatie voor gevaarlijke goederen beheren

  Alle vereiste documentatie beoordelen en vervolledigen met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke stoffen. De eenheden, etiketten, afmetingen en andere belangrijke informatie beoordelen.

 • Vervoerseenheden voor gevaarlijke goederen controleren

  Ervoor zorgen dat een voertuig voor het vervoer van gevaarlijke materialen voldoet aan de wettelijke voorschriften inzake veiligheid en beveiliging. Visuele controles uitvoeren om lekken of andere vormen van beschadiging vast te stellen en te melden.

 • Advies geven over veiligheid

  Mensen voorlichten over veiligheidsmaatregelen voor een bepaalde activiteit of locatie.

 • Samenwerken met collega’s

  Samenwerken met collega’s om operaties doeltreffend te laten verlopen.

 • Invoertransportactiviteiten coördineren

  Toezicht houden op importvervoersactiviteiten; optimaliseren van importprocessen en servicestrategieën.

 • Gevaren van gevaarlijke goederen herkennen

  Zich bewust zijn van de gevaren van potentieel gevaarlijke goederen zoals vervuilende, giftige, corrosieve of explosieve materialen.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Communicatiestijl aanpassen aan de ontvanger

  De communicatiestijl aanpassen aan die van de ontvanger van het bericht om een goede verstandhouding te creëren.

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

Optionele kennis en vaardigheden

incidentrapporten opstellen gevaarlijke stoffen hanteren wetgeving inzake luchtvervoer lading inspecteren veiligheidscontroles uitvoeren communicatieprincipes soorten vracht wetgeving inzake wegvervoer regelgeving communiceren invoerrechten

Loopbaanperspectief

Het beroep veiligheidsadviseur gevaarlijke goederen behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB