Beroep veepedicure

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Veepedicure: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Vaardigheden

 • Activiteiten na hoefbekapping uitvoeren

  Bespreken van en overeenstemming bereiken over houderijplan (schriftelijk of mondeling), dat informatie kan bevatten over de werkbelasting, de omgevingsomstandigheden, de apparatuur en de niet-schriftelijke actuele toepassingen die worden gebruikt.

 • Hoeven van runderen bekappen

  Het bekappen van de hoeven van runderen om de gezondheid, het welzijn van de dieren en de productiviteit te behouden, rekening houdend met veilige werkmethoden voor zichzelf en het dier.

 • Dierenhygiëne beheren

  Passende hygiënemaatregelen plannen en gebruiken om de overdracht van ziekten te voorkomen en een goede algemene hygiëne te garanderen. De hygiënische procedures en voorschriften bij het werken met dieren in stand houden en volgen, de controles en protocollen op het gebied van de hygiëne van de locatie aan anderen meedelen. De veilige verwijdering van afvalstoffen overeenkomstig de bestemming en de plaatselijke regelgeving beheren.

 • Hoefbekappingsgereedschap gebruiken

  Selecteren en gebruiken van geschikte instrumenten en apparatuur voor het bekappen van de hoeven.

 • Zorgbehoeften van runderpoten beoordelen

  Poten en hoeven inspecteren op tekenen van letsel, slijtage of beschadiging. Beslissen hoe zorg wordt gedragen voor de gezondheid en het welzijn van de runderen.

 • Bioveiligheid van dieren beheren

  Passende bioveiligheidsmaatregelen plannen en gebruiken om overdracht van ziekten te voorkomen en te zorgen voor een effectieve algehele bioveiligheid. Bioveiligheidsprocedures en infectiebestrijding handhaven en volgen bij het werken met dieren, mogelijke gezondheidsproblemen herkennen en passende maatregelen nemen, interne hygiënemaatregelen en bioveiligheidsprocedures meedelen, en rapporteren aan anderen.

 • Invloed van de omgeving op de poten van runderen beoordelen

  Beoordelen van de omgeving en hoe dit de gezondheidstoestand van de rundervoet kan beïnvloeden. Omgevingsfactoren omvatten voeding, huisvesting en blootstelling aan het milieu.

 • Beweging van dieren controleren

  Sturen, regelen of beperken van bewegingen van een dier of een groep dieren.

Optionele kennis en vaardigheden

zelfstandig werken in de agrarische sector verschillende communicatiekanalen gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep veepedicure behoort tot de beroepsgroep Verleners van overige persoonlijke diensten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB