Beroep veefokker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Diervoeding
 • Soorten vee
 • Voortplanting van vee
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften

Vaardigheden

 • Helpen bij de geboorte van dieren
 • Vee controleren
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Dode dieren afvoeren
 • Beweging van dieren controleren
 • Boerderijapparatuur gebruiken
 • Gezondheid en welzijn van vee beheren
 • Dierenverslagen opstellen
 • Dierenhygiëne beheren
 • Vee voeren
 • Dieren melken
 • Specifieke medicatie toedienen om fokken te vergemakkelijken
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Voeding geven aan dieren
 • Vee beheren
 • Professionele gegevens bijhouden
 • Dierenverblijven onderhouden
 • Controle van melk uitvoeren
 • Helpen bij het vervoer van dieren
 • Welzijn van dieren controleren
 • Vee selecteren
 • Zorgen voor jonge dieren
 • Behandelingen toedienen aan dieren

Optionele kennis en vaardigheden

werken met dierenartsen materiaal onderhouden gedrag van dieren beoordelen raad geven over de aankoop van dieren geautomatiseerde voedersystemen zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren raad geven over dierenwelzijn klanten advies geven over juiste dierenverzorging dieren trainen beheer van dieren beoordelen dierenwelzijn advies geven over de productiviteit van vee zuivelproducten verwerken voeding van dieren beoordelen

Loopbaanperspectief

Het beroep veefokker behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld