Beroep veeadviseur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Bioveiligheid
 • Beheer van klantrelaties
 • Selectiebeginselen van vee
 • Voortplanting van vee
 • Marketingprincipes
 • Veeteeltsystemen
 • Voeden van vee
 • Raadplegingsmethoden
 • Kwaliteitseisen voor de productie van veevoeder
 • Soorten vee
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Agrarische productiebeginselen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Beginselen van gewasproductie
 • Diervoeding

Vaardigheden

 • Advies geven over vee en begeleiding bieden
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen
 • Veeproductie onderzoeken
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Kosten op een boerderij schatten
 • Agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken
 • Voldoen aan het agrarisch praktijkreglement
 • Vee beheren
 • Beslissingen nemen inzake beheer van vee
 • Advies geven over de productiviteit van vee

Optionele kennis en vaardigheden

stallen beheren beheer van grasvelden dierenhygiëne beheren agrotoerisme boerderijmiddelen beheren productieondernemingen beheren persoonlijke vaardigheden ontwikkelen merkactiva beheren bioveiligheid van dieren beheren vee controleren boerderijmateriaal onderhouden leiding geven aan agrarisch personeel agrarisch bedrijfsbeheer beheerplannen ontwikkelen ecologie biologische landbouw boerderijapparatuur gebruiken vee voeren vee selecteren gezondheid en welzijn van vee beheren geautomatiseerde voedersystemen