Beroep Veeteelt consulent

Veeteelt consulenten geven complex en gespecialiseerd advies aan veehouders om ervoor te zorgen dat hun bedrijf en productie worden geoptimaliseerd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Realistisch

Gerelateerde beroepen veeteelt

 • Constructeur-installateur landbouwmachines
 • Dierenarts
 • Dierenartsassistent(e)
 • Dierenhouder, andere dieren
 • Herder koeien of schapen
 • Hulpkracht vee-arts
 • Hulpkracht veefokkerij
 • Hulpkracht veehouderij
 • Inspecteur vee, dieren
 • KI-inseminator
 • Kwaliteitscontroleur vee, vlees, vis
 • Landbouwkundig adviseur
 • Manager/directeur akkerbouwbedrijf, groenteteler
 • Manager/directeur dierenfokbedrijf
 • Manager/directeur vee-, dierenhouderij
 • Medewerker veehouderij
 • Monteur veeteeltmachines
 • Pluimveehouder, pluimveefokker
 • Varkenshouder, varkensfokker
 • Veearts
 • Veearts-chirurg
 • Veefokker
 • Veehandelaar
 • Veehouder
 • Veehouder (hobby)
 • Veehouder-kaasmaker of andere zuivelproducten

Kennis

 • Veeteeltsystemen
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Voortplanting van vee
 • Kwaliteitseisen voor de productie van veevoeder
 • Bioveiligheid
 • Selectiebeginselen van vee
 • Soorten vee
 • Voeden van vee
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Beginselen van gewasproductie
 • Raadplegingsmethoden
 • Agrarische productiebeginselen
 • Marketingprincipes
 • Beheer van klantrelaties
 • Diervoeding

Vaardigheden

 • Kosten op een boerderij schatten
 • Advies geven over vee en begeleiding bieden
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Veeproductie onderzoeken
 • Vee beheren
 • Agrarische informatiesystemen en databanken gebruiken
 • Voldoen aan het agrarisch praktijkreglement
 • Beslissingen nemen inzake beheer van vee
 • Advies geven over de productiviteit van vee
 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

Optionele kennis en vaardigheden

stallen beheren beheer van grasvelden dierenhygiëne beheren merkactiva beheren agrotoerisme boerderijapparatuur gebruiken boerderijmateriaal onderhouden leiding geven aan agrarisch personeel bioveiligheid van dieren beheren agrarisch bedrijfsbeheer persoonlijke vaardigheden ontwikkelen gezondheid en welzijn van vee beheren biologische landbouw boerderijmiddelen beheren ecologie vee voeren vee controleren vee selecteren productieondernemingen beheren geautomatiseerde voedersystemen beheerplannen ontwikkelen

Loopbaanperspectief

Het beroep Veeteelt consulent behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog