Beroep vastgoedinvesteerder

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Eigendomsrecht
 • Moderne portefeuilletheorie
 • Bankactiviteiten
 • Vastgoedmarkt

Vaardigheden

 • Staat van gebouwen onderzoeken
 • Winstgevendheid inschatten
 • Financiële informatie verzamelen
 • Vastgoed taxeren
 • Kosten-batenanalyserapporten verstrekken
 • Financiële transacties verwerken
 • Gegevens van financiële transacties bijhouden
 • Vastgoedmarkt onderzoeken
 • Financiële informatie over eigendommen verzamelen
 • Vastgoedwaarden vergelijken

Optionele kennis en vaardigheden

informatie geven over vastgoed financiële transacties traceren onderhandelen met vastgoedeigenaren belastingwetgeving gezamenlijke eigendom onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen kadastrale belastingen actuariële wetenschappen communiceren met bankiers bouwverordeningen energieprestaties van gebouwen toezicht houden op vastgoedontwikkelingsprojecten projectbeheer vakbeurzen bijwonen inventaris van vastgoed voorbereiden

Loopbaanperspectief

Het beroep vastgoedinvesteerder behoort tot de beroepsgroep Zakelijke dienstverleners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20248900  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202412300  laag
verwachte baanopeningen tot 202421200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld