Beroep varkenshouder

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Voeden van vee
 • Tekenen van ziekte bij dieren
 • Soorten vee
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn
 • Diervoeding
 • Voortplanting van vee

Vaardigheden

 • Welzijn van dieren controleren
 • Dierenverblijven onderhouden
 • Dierenverslagen opstellen
 • Vee beheren
 • Zorgen voor jonge dieren
 • Professionele gegevens bijhouden
 • Bioveiligheid van dieren beheren
 • Voeding geven aan dieren
 • Boerderijapparatuur gebruiken
 • Gezondheid en welzijn van vee beheren
 • Beweging van dieren controleren
 • Helpen bij de geboorte van dieren
 • Helpen bij het vervoer van dieren
 • Vee controleren
 • Specifieke medicatie toedienen om fokken te vergemakkelijken
 • Dode dieren afvoeren
 • Vee voeren
 • Gespecialiseerde procedures voor varkens uitvoeren
 • Vee selecteren
 • Dierenhygiëne beheren
 • Eerste hulp bieden aan dieren
 • Behandelingen toedienen aan dieren

Optionele kennis en vaardigheden

gedrag van dieren beoordelen dierenwelzijn dieren trainen voeding van dieren beoordelen klanten advies geven over juiste dierenverzorging werken met dierenartsen raad geven over de aankoop van dieren materiaal onderhouden zorg dragen voor het welzijn van dieren tijdens vervoer geautomatiseerde voedersystemen beheer van dieren beoordelen bewegingsactiviteiten voor dieren implementeren raad geven over dierenwelzijn