Beroep vakman waterbouw

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • National waterways
 • Water pressure
 • Excavation techniques
 • Dredging consoles
 • Water policies

Vaardigheden

 • Operate pumps
 • Follow health and safety procedures in construction
 • Use rigging equipment
 • Work in a construction team
 • Identify defects in concrete
 • Operate sumps
 • Measure water depth
 • Perform drainage work
 • Construct dams
 • Dig soil mechanically
 • Construct canal locks
 • Inspect construction sites
 • Inspect concrete structures

Optionele kennis en vaardigheden

afvoerpijpen controleren materiaal voor schadeherstel bij overstromingen europese classificatie van binnenwateren planlezen erosiebestrijding uitvoeren voegmiddelen mengen internationale waterwegen springladingen in boorgaten plaatsen pijpleidingen inspecteren tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten strategieën voor preventie van en herstel na overstromingen ontwikkelen kranen bedienen sedimentatiebestrijding uitvoeren slooptechnieken controle van bruggen onder water uitvoeren procedures voor kwaliteitscontrole diepte boorgat controleren onder water beton gieten hergebruik van water boorapparatuur bedienen baggeraar positioneren risico op overstromingen vaststellen vacuüm ontwateringssystemen bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep vakman waterbouw behoort tot de beroepsgroep Hulpkrachten bouw en industrie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld