Beroep vakman waterbouw

Vakman waterbouw: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten waterwegen

  Gebied van informatie dat een onderscheid maakt tussen verschillende soorten door de mens aangelegde waterwegen zoals kanalen en dammen.

 • Nationale waterwegen

  Kennis van de nationale waterwegen die worden gebruikt voor de binnenvaart, kennis van de geografische ligging van rivieren, kanalen, zeehavens en binnenhavens en inzicht in de relatie met vrachtstromen.

 • Waterdruk

  Natuurkundige wetten, eigenschappen en toepassingen van vloeistof of waterdruk.

 • Graaftechnieken

  De methoden voor het verwijderen van steen en grond, die gebruikt worden bij uitgravingen en de bijbehorende risico's.

 • Baggerconsoles

  De configuratie van de verschillende soorten baggerconsoles. Hoe de functies van het baggeren naar de console worden overgezet.

 • Waterregelgeving

  Beschikken over goed inzicht in beleid, strategieën, instellingen en regelgeving op het gebied van water.

Vaardigheden

 • Pompen bedienen

  Industriële pompen bedienen om de overtollige vloeistof te verwijderen.

 • Tunneldelen installeren

  De tunneldelen van gewapend beton op hun plaats zetten nadat de tunnelboormachine voldoende ruimte heeft uitgegraven. De positie van de delen baseren op de plannen of berekeningen met het oog op een optimale plaatsing.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw in acht nemen

  De relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures in de bouw toepassen om ongevallen, verontreiniging en andere risico’s te voorkomen.

 • Takelapparatuur gebruiken

  Het instellen van rol- en hefwerktuigen die nodig zijn om voorwerpen te heffen en te verplaatsen, bijvoorbeeld met een kraan of een blok of takelsysteem.

 • Oppervlaktehelling berekenen

  Zorg ervoor dat het geplande oppervlak de noodzakelijke helling heeft om plasjesvorming van water of vocht te voorkomen.

 • Werken in een bouwteam

  Werken in een team in een bouwproject. Efficiënt communiceren, informatie uitwisselen met teamleden en rapporteren aan supervisors. Instructies volgen en zich aanpassen aan de veranderingen op een flexibele manier.

 • Gebreken in beton identificeren

  Infraroodtechnieken gebruiken om defecten te ontdekken.

 • Zinkputten beheren

  Toezien op de correcte bediening van putten; ervoor zorgen dat de activiteiten voor het ophalen en verwijderen van de ongewenste vloeistof of de overmaat aan vloeistof soepel verlopen.

 • Pompputten bedienen

  Bedienen van industriële putten die worden gebruikt om overtollige vloeistof zoals water of chemicaliën te verwijderen.

 • Waterdiepte meten

  Meten van de diepte van een waterlichaam met behulp van dieptemeetapparatuur zoals een dieptemeter.

 • Draineerwerkzaamheden uitvoeren

  Het graven van sleuven en leggen van afvoer of goten om de overtollige vloeistof weg te leiden en verzakkingen of andere schade te vermijden.

 • Baggermaterieel onderhouden

  Het baggermaterieel in goede staat houden. Zuigelementen, pompen, kabels, snijkoppen en andere elementen regelmatig inspecteren en de nodige maatregelen nemen om beschadiging of slijtage te herstellen.

 • Dammen bouwen

  Een geschikt gebied ontwateren door de bouw van een omleidingstunnel en het gebruik van grondverzetmachines voor de bouw van een stuwdam. Verwijderen van rotsen en puin om een installatie te bouwen, die beton gebruikt om waterlekken te voorkomen door het gebruik van waterstops.

 • Machinaal grond uitgraven

  Mechanische apparatuur gebruiken om te graven en grond te verplaatsen. Putten maken volgens plannen voor uitgravingen.

 • Kanaalsluizen bouwen

  Sluissystemen in delen van kanalen installeren voor het omhoog brengen en laten zakken van vaartuigen van het ene niveau naar het andere. Ze worden gebruikt voor het scheepsvervoer door kanalen maar ook voor het onder controle houden het waterpeil.

 • Bouwsites inspecteren

  De gezondheid en de veiligheid tijdens het bouwproject garanderen door regelmatig de bouwplaats te inspecteren. Risico’s vaststellen die mensen in gevaar kunnen brengen of de bouwuitrusting kunnen beschadigen.

 • Betonnen constructies inspecteren

  Visuele inspectie van een concrete structuur om te zien of het structureel gezond is. Controleren op verschillende soorten scheuren, zoals deze veroorzaakt door corrosie van de wapening, impactschade of een hoog watergehalte.

Optionele kennis en vaardigheden

afvoerpijpen controleren materiaal voor schadeherstel bij overstromingen europese classificatie van binnenwateren planlezen erosiebestrijding uitvoeren voegmiddelen mengen internationale waterwegen springladingen in boorgaten plaatsen pijpleidingen inspecteren tijdelijke infrastructuur op bouwsite opzetten strategieën voor preventie van en herstel na overstromingen ontwikkelen kranen bedienen sedimentatiebestrijding uitvoeren slooptechnieken controle van bruggen onder water uitvoeren procedures voor kwaliteitscontrole diepte boorgat controleren onder water beton gieten hergebruik van water boorapparatuur bedienen baggeraar positioneren risico op overstromingen vaststellen vacuüm ontwateringssystemen bedienen

Loopbaanperspectief

Het beroep vakman waterbouw behoort tot de beroepsgroep Hulpkrachten bouw en industrie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241000  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202412900  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202413900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB