Beroep vakdocent beroepsonderwijs

 • Shutterstock.com
  vakdocent beroepsonderwijs

Docenten beroepsonderwijs geven studenten les in hun gespecialiseerde vakgebied, dat overwegend praktisch van aard is. Ze bieden theoretisch onderwijs ten dienste van de praktische vaardigheden en technieken die de studenten vervolgens moeten beheersen in de gespecialiseerde roeping van hun keuze en helpen bij de ontwikkeling van de bijbehorende houdingen en waarden. Docenten beroepsonderwijs volgen de voortgang van de leerlingen, assisteren individueel waar nodig en evalueren hun kennis en prestaties op het vakgebied door middel van opdrachten, toetsen en examens.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken vakdocent beroepsonderwijs

 • Bereidt lesprogramma's, lesmaterialen, examens, etc. voor.
 • Bereidt bijeenkomsten met student voor (bijv. colleges, demonstraties, werkgroepen, practica).
 • Bepaalt de onderwijsbehoeften van studenten en past de aanpak daar op aan.
 • Begeleidt werkplekleren, trainingen en stages.
 • Geeft les aan studenten op invidueel niveau en in groepsverband, maakt gebruik van verschillende onderwijsmethoden (bijv. colleges, discussies, demonstraties, begeleide practica).
 • Stelt regels op en ziet toe op naleving daarvan om orde te houden onder de studenten.
 • Beoordeelt het werk van studenten zoals examens, opdrachten en verslagen.
 • Evalueert en brengt verslag uit van de prestaties en het gedrag van studenten.
 • Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied, bijv. door het lezen van actuele literatuur, te praten met collega's en deel te nemen aan professionele conferenties.
 • Neemt deel aan werkoverleg.
 • Gaat in gesprek met bedrijven om stageplaatsen te realiseren.
 • Evalueert en herziet zonodig curricula, lesinhoud, -materiaal, -methode, etc.

Gerelateerde beroepen beroepsonderwijs

 • Hoofd van een basisschool
 • Manager/directeur ROC
 • mbo/vmbo-docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • mbo/vmbo-docent algemene programma's, geen specifiek gebied
 • mbo/vmbo-docent economie, psychologie, pedagogiek
 • mbo/vmbo-docent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • mbo/vmbo-docent onderwijskunde en lerarenopleiding
 • mbo/vmbo-docent overige vakgebieden
 • mbo/vmbo-docent rechten, management, bedrijfsadministratie
 • mbo/vmbo-docent talen, geschiedenis
 • mbo/vmbo-docent technische vakken
 • mbo/vmbo-docent verpleegkundige, verzorgende, paramedische vakken
 • mbo/vmbo-docent welzijn, gezondheid
 • mbo/vmbo-docent wiskunde, natuurwetenschappen, informatica

Kennis

 • Assessment processes

Vaardigheden

 • Observe student's progress
 • Assess students
 • Adapt instruction to labour market
 • Apply intercultural teaching strategies
 • Assist students in their learning
 • Guarantee students' safety
 • Give constructive feedback
 • Adapt teaching to student's capabilities
 • Apply teaching strategies
 • Work in vocational school

Optionele kennis en vaardigheden

elektriciteit onderhoud en reparatie ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg vaarprincipes aanleren huiswerk geven principes van teamwerk interne geneeskunde positief beeld van verpleging promoten lesinhoud voorbereiden voertuigen besturen reisboekingsprocedures defensief rijden menselijke fysiologie ontwerpbeginselen mechanica van treinen boekhouding afwijkingen aan boord opmerken werken met elektronische leeromgevingen elektriciteitsprincipes onderwijzen voedselallergieën beginselen van het besturen van treinen aanleren middelen voor educatieve doeleinden beheren huidtypen sportprogramma's personaliseren vennootschapsrecht besturingssystemen van vliegtuigen marketingprincipes reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg bewaren van voedsel zorgen voor het welzijn van studenten verkoopactiviteiten in lesmateriaal voorzien klantendiensten veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart studentenrelaties beheren motiveren tijdens het sporten voertuigen parkeren wetgeving inzake auteursrecht cosmeticasector veiligheidsuitrusting op vaartuigen menselijke anatomie energie principes van industriële kunst aanleren instructies geven over veiligheidsmaatregelen principes van medische laboratoriumtechnologie aanleren ontwikkelingen op expertisegebied opvolgen soorten handicaps mechanische componenten van voertuigen leiding geven bij voedselbereiding verschillende soorten schepen onderscheiden geografische gebieden wetgeving inzake gezondheidszorg elektronica leerproblemen sterilisatietechnieken europees beleid inzake voedselveiligheid principes van toerisme aanleren vliegpraktijken onderwijzen materiaalmechanica spoorgeometrie economie verkeerswetgeving regelgeving inzake passagiersvervoer zorgen voor de operabiliteit van voertuigen klantenservicetechnieken aanleren bioveiligheid in biomedische laboratoria marinecommunicatiesystemen bedienen gebruik van locomotiefrem maritiemevervoerstechnologie studenten helpen met materiaal sportlessen geven omgaan met noodzorgsituaties internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen geografische gebieden met toeristische relevantie haar verschillende communicatiekanalen gebruiken teamwork tussen studenten aanmoedigen principes van transporttechnologie aanleren regels inzake levensmiddelenhygiëne lokale regionale of toeristische sector bedieningspanelen in de cockpit bedienen informatie over sportcompetitie gebruik van sportmateriaal wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem sportregels principes van gastvrijheid aanleren fysieke eigenschappen van spoorwegen lesoverzicht ontwikkelen grondbeginselen van verpleging implementeren financieel beheer hygiëne in de gezondheidszorg prestaties van voertuigen controleren cosmetica markt voor toerisme klassenmanagement uitvoeren gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport functionele eigenschappen van voedingsmiddelen rijpraktijken onderwijzen curriculumdoelstellingen procedures voor het besturen van treinen energieprincipes onderwijzen presentaties over toerisme geven ict-documentbeheer

Loopbaanperspectief

Het beroep vakdocent beroepsonderwijs behoort tot de beroepsgroep Docenten beroepsgerichte vakken secundair onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024500  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246600  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20247100  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  laag