Beroep user interface designer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

User interface designer: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Mens-computerinteractie

  Studie van het gedrag en de interactie tussen digitale apparaten en mensen.

 • Taakalgoritmisatie

  De technieken om de ongestructureerde beschrijvingen van een proces om te zetten in een stapsgewijze reeks acties van een eindig aantal stappen.

 • Bruikbaarheid van toepassingen

  Het proces waarmee leerbaarheid, efficiëntie, bruikbaarheid en gebruiksgemak van een softwareapplicatie kunnen worden bepaald en gemeten.

 • Wetgeving op het gebied van ICT-beveiliging

  Het geheel van wettelijke voorschriften die informatietechnologie, ICT-netwerken en computersystemen beschermen en juridische gevolgen als gevolg van hun misbruik. Gereglementeerde maatregelen zijn onder meer firewalls, inbraakdetectie, antivirussoftware en versleuteling.

 • Webprogrammering

  Het programmeringsmodel dat is gebaseerd op een combinatie van markup (toevoeging van de context en de structuur van de tekst) en andere internetprogrammeercodes, zoals AJAX, javascript en PHP, ten behoeve van passende acties en visualisering van de inhoud.

 • Grafische bewerkingssoftware

  Het gebied van de grafische ICT-instrumenten die de digitale bewerking en de samenstelling van graphics mogelijk maakt, zoals GIMP, Adobe Photoshop en Adobe Illustrator, voor de ontwikkeling van zowel 2D-raster als 2D-vectoren.

 • Ontwerppatronen voor softwaregebruikersinterfaces

  De herbruikbare oplossingen en geformaliseerde beste praktijken voor de vormgeving van algemene gebruikersinterfacetaken op het gebied van softwareontwikkeling en -ontwerp.

 • ICT-toegankelijkheidsstandaarden

  Aanbevelingen voor het toegankelijker maken van ICT-inhoud en -toepassingen voor een breder scala van mensen, vooral met een handicap, waaronder blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden en mensen met een cognitieve beperking. Tot deze standaarden behoren onder meer de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG).

 • Software-interactieontwerp

  De methoden voor het ontwerpen van interactie tussen gebruikers en een softwareproduct of -service om te voldoen aan de behoeften en voorkeuren van de meeste mensen die met het product zullen interageren en om de communicatie tussen product en gebruiker te vereenvoudigen, zoals een doelgericht ontwerp.

 • Standaarden van het World Wide Web Consortium

  De normen, technische specificaties en richtlijnen die zijn ontwikkeld door het World Wide Web Consortium (W3C), dat het ontwerp en de ontwikkeling van webtoepassingen mogelijk maakt.

Vaardigheden

 • Processen ontwerpen

  De workflow en de benodigde middelen voor een bepaald proces in kaart te brengen, met gebruikmaking van diverse instrumenten zoals processimulatiesoftware, stroomdiagrammen en schaalmodellen.

 • Vereisten van concepten vertalen naar visueel ontwerp

  Een visueel ontwerp ontwikkelen vertrekkend vanuit bepaalde specificaties en eisen, op basis van de analyse van de scope en de doelgroep. Een visuele voorstelling van ideeën maken, zoals logo’s, websites, digitale games en lay-outs.

 • Ontwerpschetsen tekenen

  Creëren van ruwe foto's om te helpen bij het creëren en communiceren van ontwerpconcepten.

 • Systeemtoegankelijkheid voor gebruikers met speciale behoeften testen

  Onderzoeken of de software-interface voldoet aan de normen en voorschriften, zodat het systeem kan worden gebruikt door mensen met speciale behoeften.

 • Technische vereisten vaststellen

  De technische eigenschappen van goederen, materialen, methoden, processen, diensten, systemen, software en functionaliteiten specificeren door de specifieke behoeften vast te stellen waaraan volgens de eisen van de klant moet worden voldaan en op deze behoeften in te spelen.

 • Methodologieën gebruiken voor op de gebruiker gericht ontwerp

  Gebruik maken van ontwerpmethoden waarin de behoeften, wensen en beperkingen van eindgebruikers van een product, dienst of proces ruime aandacht krijgen gedurende iedere ontwerpfase.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Websiteontwerp creëren

  Ontwikkelen van een afbeelding of set afbeeldingen die de functionele elementen van een website of pagina weergeven, meestal gebruikt voor het plannen van de functionaliteit en structuur van een website.

 • Creatieve ideeën ontwikkelen

  Ontwikkelen van nieuwe artistieke concepten en creatieve ideeën.

 • Contact onderhouden met gebruikers om vereisten te verzamelen

  Communiceren met gebruikers om hun behoeften te identificeren en deze te verzamelen. Definiëren van alle relevante gebruikerseisen en deze op een begrijpelijke en logische manier documenteren voor verdere analyse en specificatie.

 • Opmaaktaal gebruiken

  Computertalen gebruiken die syntactisch van de tekst te onderscheiden zijn, om aantekeningen op een document toe te voegen, lay-out en procestypes van documenten zoals HTML te specificeren.

 • Gebruikersinteractie met ICT-toepassingen beoordelen

  Evalueren hoe gebruikers werken met ICT-applicaties om hun gedrag te analyseren, conclusies te trekken (bijvoorbeeld over hun motieven, verwachtingen en doelstellingen) en de functionaliteiten van de applicaties te verbeteren.

 • Grafisch materiaal ontwerpen

  Toepassen van een waaier van visuele technieken om grafisch materiaal te ontwerpen. Combineren van grafische elementen om concepten en ideeën te communiceren.

 • Online-inhoud beheren

  Ervoor zorgen dat de inhoud van de website actueel, georganiseerd en aantrekkelijk is en beantwoordt aan de behoeften van het publiek, de vereisten van de onderneming en de internationale normen door de links te controleren en de publicatietijd en -volgorde vast te stellen.

 • Gebruikersinterface ontwerpen

  Creëren van software of apparaatcomponenten die interactie tussen mensen en systemen of machines mogelijk maken, met behulp van de juiste technieken, talen en gereedschappen om de interactie tijdens het gebruik van het systeem of de machine te stroomlijnen.

Optionele kennis en vaardigheden

scala computerprogrammering adobe illustrator java pascal erlang flexibele ontwikkeling c# openedge advanced business language python snelle applicatieontwikkeling modellering van bedrijfsprocessen prolog vbscript synfig php gimp coffeescript ml sap r3 ruby perl sober projectbeheer natuurlijke taalverwerking swift adobe photoshop asp.net cobol onlinegegevensanalyses uitvoeren javascript softwaredesign creëren ajax flexibel projectbeheer bedrijfsbehoeften analyseren r smalltalk ontwikkeling van prototypen sketchbook pro ontwikkeling volgens watervalmethode typescript haskell visual basic devops iteratieve ontwikkeling ontwikkeling volgens spiraalmodel objective-c kwaliteitsstandaarden ict-projectbeheermethodologieën sas language matlab lisp cognitieve psychologie assembly scratch methodologieën voor softwareontwerp abap groovy incrementele ontwikkeling op processen gebaseerd beheer c++ apl microsoft visio common lisp lokalisatie beheren

Loopbaanperspectief

Het beroep user interface designer behoort tot de beroepsgroep Software- en applicatieontwikkelaars. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202420300  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202433400  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB